Transplantacija bubrega u bolesnika s funkcionalnim i anatomskim problemima urotrakta

Zimak Z.¹, Hauptman D.¹² , Mokos I.¹², Hudolin T.¹², Anđelić J.¹, Saić H.¹, Padovan M.¹, Goluža E.²³ , Bašić Jukić N.²⁴ , Kaštelan Ž. ¹²⁵
¹ Klinika za urologiju KBC Zagreb
² Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb
³ Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu i terapiju boli KBC Zagreb
⁴ Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb
⁵ Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Uvod:
KBC Zagreb od 1973. godine rutinski provodi dijagnostičke i operativne postupke pripreme primatelja bubrega, eksplantacije bubrega, transplantaciju bubrega djece i odraslih, kao i posttransplantacijsko praćenje bolesnika. Cilj ovog rada je prikazati rezultate programa transplantacije bubrega u KBC Zagreb u bolesnika s anatomskim i funkcionalnim problemima urotrakta.

Materijali i metode:
Analizirali smo medicinsku dokumentaciju bolesnika s funkcionalnim i anatomskim problemima urotrakta kojima je učinjena transplantacija bubrega u KBC Zagreb.

Rezultati:
U razdoblju od 12/2016. godine do 08/2023. transplantirano je pet bolesnika iz gore navedene skupine. U jedne bolesnice učinjena je anastomoza uretera transplantiranog bubrega s već postojećom Mainz-pouch derivacijom, dok je u preostala četiri bolesnika učinjena derivacija urina putem ureterokutaneostomije. U navedenoj seriji bolesnika jednom je bolesniku zbog urotelnog karcinoma učinjena obostrana nefroureterektomija te radikalna cistoprostatektomija.

U preostalih troje bolesnika radilo se o multiplim malformacijama uz prisutan neurogeni mjehur i VUR. Prosječni boravak na Klinici iznosio je 17.75 dana (11-25). Medijan vrijednosti kreatinina kod otpusta iznosio je 60.25 umol/L (38-95 umol/L). Prosječno vrijeme praćenja iznosi 47 mjeseci (14 do 81). Jedan bolesnik je ispao iz praćenja, ostali bolesnici imaju stabilnu funkciju presatka, održanu diurezu i uredne vrijednosti kreatinina čiji medijan iznosi 63.5 umol/L (34-90 umol/L).

Zaključak:
Transplantacija bubrega bolesniku pruža bolju kvalitetu života u odnosu na dijalizu, a predstavlja i veću financijsku uštedu za društvo. Potaknuti gore navedenim rezultatima u daljnjem povećanju broja transplantacija i smanjenju liste čekanja nastaviti ćemo sa poticanjem obrade bolesnika za preemptivnu transplantaciju, te transplantaciju u već spomenutih bolesnika kod kojih postoje anatomski i funkcionalni problemi urotrakta s potrebom derivacija urina i bolesnika s multiplim vaskularnim komorbiditetima u kojih je potrebna ugradnja vaskularnih proteza u aktu transplantacije.