• 26/09/2023
  • 0

  Utjecaj kirurškog iskustva na ishode liječenja adrenokortikalnog karcinoma

  Nikola Knežević¹, Luka Penezić¹, Toni Zekulić¹, Bojan Čikić¹, Darko Kaštelan², Željko Kaštelan¹, Croatian ACC Study Group (Anja Barač Nekić², Karin Zibar Tomšić², Ivana Kraljević², Annemarie Balaško², Tanja Škorić Polovina², Mirsala Solak², Tina Dušek²) ¹Klinika za urologiju KBC Zagreb ²Zavod za endokrinologiju, Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb Uvod: Kompletna kirurška resekcija adrenokortikalnog karcinoma (ACC) predstavlja

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Utjecaj inicijalne kliničke prezentacije raka mokraćnog mjehura na obilježja tumora

  Dora Jakus¹, Marijan Šitum¹, Ivana Šolić¹, Ivan Jurić¹, Josip Anđelo Borovac² ¹Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Split, 21000 Split, Republika Hrvatska ²Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Split, 21000 Split, Republika Hrvatska Sažetak: Ovo istraživanje proučavalo je utjecaj inicijalne kliničke prezentacije raka mokraćnog mjehura na pathostološka i morfološka oblježja tumora.

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Urološka obrada i liječenje poremećaja mokrenja kod neuroloških bolesnika

  Ivan Svaguša, Goran Štimac, Šoip Šoipi, Danijel Justinić, Sven Nikles, Igor Grubišić, Ivan Pezelj, Miroslav Tomić, Igor Tomašković, Alek Popović, Borislav Spajić Bolesnici s neurološkim bolestima mogu imati poremećaje donjeg mokraćnog sustava koji nastaju kao posljedica različitih bolesti živčanog sustava. Tegobe i simptomi koje bolesnici navode uglavnom ovise o mjestu i opsegu neuroloških oštećenja, stoga

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Uloga uretralnih punila (bulking agensa) u liječenju post rp inkontinencije

  Anđelo Mojsović, Odjel za Urologiju OB Šibensko-kninske županije Inkontinencija nakon radikalne prostaketomije je neželjen ali nažalost čest ishod kirurškog liječenja karcinoma prostate. U liječenju post RP inkontinencije smjernice dopuštaju uporabu bulking agensa ali su uglavnom rezultati nezadovoljavajući, od potpune neučinkovitosti do kratkotrajnog olakšanja. Dolazak nove generacije bulking agensa tipa dermalnih filera s dodatnom komponentom biostimulacije

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Uloga rekonstruktivnog kirurga u liječenju supurativnog hidradenitisa

  Dinko Hauptman¹, Nino Fuchs², Zoran Zimak¹, Željko Kaštelan¹ ¹Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za urologiju, 10000 Zagreb, Croatia, ²Klinički bolnički centar Zagreb, Klilnika za kirurgiju, Zavod za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju, 10000 Zagreb, Croatia Supurativni hidradenitis je bolno, kronično stanje kože koje narušava kvalitetu života. Obično se manifestira apscesima i ožiljcima na koži. Točan uzrok

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Transuretralna enukelacija prostate: inicijalna serija

  Bojan Čikić, Tomislav Kuliš, Luka Penezić, Marjan Marić, Matko Leović, Željko Kaštelan Klinika za urologiju KBC Zagreb Kirurške metode liječenja simptoma donjeg urinarnog trakta zbog benignog povećanja prostate (BPH) evoluirale su kroz godine s brojnim inovacijama. Iako postoje razne terapeutske alternative, kirurška intervencija ostaje esencijalna, osobito za pacijente s izraženim simptomima. Transuretralna resekcija (TURP) predstavlja

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Transplantacija bubrega u bolesnika s funkcionalnim i anatomskim problemima urotrakta

  Zimak Z.¹, Hauptman D.¹² , Mokos I.¹², Hudolin T.¹², Anđelić J.¹, Saić H.¹, Padovan M.¹, Goluža E.²³ , Bašić Jukić N.²⁴ , Kaštelan Ž. ¹²⁵ ¹ Klinika za urologiju KBC Zagreb ² Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagreb ³ Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu i terapiju boli KBC Zagreb ⁴ Klinika za unutarnje bolesti

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Transperinealne biopsije prostate: od prvog uboda do rutinske primjene u KBC Split

  Mirnes Selimović KBC Split, Klinika za urologiju, Spli, Hrvatska Biopsija prostate je postupak uzimanja uzoraka tkiva prostate biopsijskom iglom pri postavljenoj sumnji na rak prostate na temelju kliničkog pregleda (digitorektalni pregled prostate), povišenog markera prostatičnog specifičnog antigena (PSA) koji je osjetljiv za tkivo porostate, ali nije nužno osjetljiv za dijagnosticiranje raka prostate jer može biti

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Solitarna presadnica karcinoma prostate u četvrti cervikalni kralježak – prikaz slučaja uz pregled literature

  Solitary metastasis of prostat cancer in the fourth cervical vertebra – case report with literature review Ivo Dilber¹, Mirisa Tokić¹, Maja Baučić², Kažimir Markulin³, Mladen Solarić⁴ ¹Odjel za onkologiju i nuklearnu medicinu, Opća bolnica Zadar ²Klinika za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb ³Odjel za urologiju, Opća bolnica Zadar ⁴Specijalna bolnica Radiochirurgia Zagreb, Sveta Nedelja Autor

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Sedamdeseta obljetnica smrti prof. dr. sc. Aleksandra Blaškovića (1882. – 1953.)

  prof.dr.sc. Igor Tomašković Klinika za urologiju KBC Sestre milosrdnice Hrvatsko urološko društvo Prof. dr. sc. Aleksandar Blašković je rođen 20. srpnja 1882. godine u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je polazio u Varaždinu, Zagrebu i Budimpešti. Medicinu je studirao u Budimpešti i Beču, gdje je promoviran 1907. godine. Liječničku praksu započeo je u

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Robotska kirurgija u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

  Tvrtko Hudolin¹², Toni Zekulić¹, Tomislav Kuliš¹², Luka Penezić¹, Bojan Čikić¹, Jerko Anđelić¹, Tomislav Sambolić¹, Hrvoje Saić¹, Ilija Jurić¹, Nikola Knežević¹², Željko Kaštelan¹² ¹Klinika za Urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb ²Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, 10000 Zagreb Robotski asistirani operativni zahvati su sastavni dio urologije kroz proteklih dvadesetak godina. Do

  Read more
  • 27/09/2023
  • 0

  Primjena tadalafila u liječenju simptoma donjeg urinarnog trakta

  Mirnes Selimović Klinika za urologiju KBC Split, Split, Hrvatska Kod muškaraca simptomi donjeg urinarnog trakta (eng. Lower urinary tract symptoms-LUTS) se pripisuju benignoj hiperplaziji prostate. Inhibitori fofodiesterase 5 (PDEI5) svojim djelovanjem opuštajući dno mokraćnog mjehura i prostate i tako smanjuju hiperkontraktibilnost, smanjuju simptome donjeg urinarnog trakta. Otprilike 43% muškaraca u dobi od 51 do 60

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Prikaz slučaja: Paratestikularni lipom kao dijagnostički izazov

  Ana Magdalena Glas¹, Domagoj Rašić¹, Stela Bulimbašić², Pero Bokarica¹ ¹Zavod za urologiju, Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska ²Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska Uvod: Paratestikularni tumori čine 7% svih tumora skrotuma te mogu imitirati ingivalnu herniju ili hidrokelu. 70% tumora je benign te je najčešći lipom. Prikazujemo bolesnika

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Prikaz slučaja: Lejomiom mokraćnog mjehura

  AUTOR RADA: KIRIN IVAN MARIJAN KO-AUTORI: Alfirević Maša, Bokarica Pero, Goleš Luči, Stojčić Mladen, Kožul Salihagić Iva, Ovčariček Slaven, Malivuk Hrvoje, Dejanović Vedran, Kapelac Martin, Hrkać Adelina, Rašić Domagoj, Bilić Marko, Glas Ana Magdalena KB Sveti Duh, Zavod za urologiju, Zagreb, Hrvatska Uvod: Lejomiomi mokraćnog mjehura čine oko 0.4% svih tumora mokraćnog mjehura. Većinom su

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Prikaz slučaja Postcovid sindrom i ishemija testisa: još jedna teorija zavjere?

  Mirnes Selimović¹, Marinko Bošnjak², Jelena Smolić³, Katarina Vilović⁴ ¹Klinički bolnički centar Split, Klinika za urologiju, Split, Hrvatska ²Opća bolnica šibensko-kninske županije, Odjel urologije, Šibenik, Hrvatska ³Opća bolnica šibensko-kninske županije, Odjel patologije i citologije, Šibenik, Hrvatska ⁴Klinički bolnički centar Split, Zavod za patologiju, citologiju i sudsku medicinu, Split, Hrvatska Infekcija COVID-19 primarno zahvaća dišni sustav, ali

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Prikaz slučaja bolesnika s high-flowprijapizmom i endovaskularnom intervencijom koristeći spongostan

  Nikles Sven¹, Krpan Tomislav², Knežević Matej¹, Baršić Ostojić Sanja², Vrhovec Borna¹, Pirša Matea¹, Grubišić Igor¹, Pezelj Ivan¹, Tomašković Igor¹, Spajić Borislav¹ ¹Klinika za urologiju KBCSM ²Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBCSM Uvod: Prijapizam je produljena, neželjena erekcija koja nije povezana sa seksualnim uzbuđenjem ili željom. High-flow (ne-ishemijski) prijapizam je rijetko stanje koje se

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Prevalencija i farmakoterapija sindroma prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura potvrđenog urodinamikom na klinici za urologiju kbc-a Split

  I.Velat, Klinika za urologiju KBC Split, Split, Hrvatska e-mail: ivan.velat@gmail.com Uvod: Prekomjerno aktivni mokraćni mjehur (PAMM) je sindrom koji uključuje urgenciju, sa ili bez urgentne inkontinencije,a najčešće uz frekvenciju i nikturiju. Uz anamnestičke podatke, fizikalni pregled i dnevnik mokrenja, urodinamska studija je temeljna pretraga za potvrdu dijagnoze PAMM-a. Metode: Provedeno je presječno istraživanje na Klinici

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Postkemoterapijska Disekcija Retroperitonealnih Limfnih čvorova: Rezultati Desetogodišnjeg Iskustva

  Nikola Knežević¹, Luka Penezić¹, Tomislav Sambolić¹, Toni Zekulić¹, Bojan Čikić¹, Milena Gnjidić², Martina Mladinović³, Ivana Matanić⁴, Ivan Vičić², Marija Gamulin², Željko Kaštelan¹ ¹Department of Urology, University hospital center Zagreb ²Department of Oncology, University hospital center Zagreb ³Department of Oncology, General hospital “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod ⁴Department of Oncology, General hospital Karlovac Uvod: Disekcija retroperitonealnih

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Početak laparoskopskih operativnih zahvata u Zavodu za urologiju KBC Osijek

  Perković J¹², Krajina V¹² Prlić D¹² ¹Zavod za urologiju, Klinički bolnički centar Osijek, Osijek ²Katedra za kirurgiju, urologiju, ortopediju i fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek Urolozi i kirurzi su od davnina skloni endoskopskim operativnim tehnikama kako bi smanjili kiruršku traumu. Zbog toga je još 1932. godine razvijen

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Organ preserving and minimal invasive Surgery for Urothelial Cancer of upper Urinary Tract

  Ch. Lang, Academic Teaching Hospital of Saar University, Germany Introduction: Urothelial carcinomais apanendotheliale disease, with appearance inlower and upper urinary tract (uUT). Urothelial carcinomas of the uUT account for 5–10% of Urothelial Cancers. Whereas in renal cell cancer meanwhile kidney sparing surgery is the common standard of care if ever possible, organ preserving strategies in

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Oligometastatski rak prostate

  Lana Jajac Bručić¹, Filip Grubišić Čabo¹, Marin Paić², Marinko Bošnjak², Anđelo Mojsović², Miran Bujas², Daniel Reljić² ¹Odjel hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije, Opća bolnica Šibensko-kninske županije ²Odjel urologije, Opća bolnica Šibensko-kninske županije Oligometastatski karcinom prostate je posebni entitet koji je još uvijek kontroverzan i po definiciji i po pristupu liječenja. Iz godine u godinu

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Nitroksolin – terapija i profilaksa urinarnih infekcija u Klinici za infektologiju KBC Split uz prikaz slučaja

  Doc.dr.sc. Dragan Ledina, Dr.sc. Dominko Carev Cilj rada: Pokazati primjenu nitroksolinakao lijeka za uspješnu uroprofilaksu nakon parenteralne primjene antibiotika u infekcija izazvanim multiplo-rezistentnim bakterijama. Uvod: Rezistencija Gram-negativnih bakterija na trimetroprim-sulfametoksazol, kinolone i cefalosporine 1.-3. generacije otežava izbor antibiotika za profilaktičnu primjenu u infekcijama mokraćnih putova. Nitroksolin je antibiotik koje se najčešće daje u liječenju i

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Nacrt prijedloga Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka prostate

  Tomislav Kuliš, Borislav Spajić, Josip Španjol, Marijan Šitum, Oliver Pavlović, Tomislav Sorić, Krešimir Karlović, Maja Prutki, Dunja Rogić, Mario Šekerija, Dunja Skoko-Poljak, Krunoslav Capak, Ines Balint, Dragan Soldo, Jurica Kravaršćan, Tatjana Bekić, Ivana Brkić Biloš, Hrvoje Šušković, Ivana Delić, Marijana Ćorić, Marija Gamulin, Marija Bubaš, Željko Kaštelan, Ispred Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Mjesto kirurškog/radiokirurškog liječenja liječenja kod oboljelih od metastatkog raka bubrega

  Marinko Bošnjak¹, Marin Paić¹, Daniel Reljić¹, Lana Jajac Bručić², Anđelo Mojsović¹, Filip Grubišić-Čabo² ¹Odjel urologije, OB Šibensko-kninske županije ²Odjel hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije, OB Šibensko-kninske županije Kirurško liječenje je važan oblik liječenja oboljelih od metastatskog raka bubrega. U doba citokina citoreduktivna nefrektomija je predstavljala osnovu liječenja bolesnika koji su bili dobrog ECOG status-a.

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Mikroskopska kirurgija u andrologiji

  Dinko Hauptman, Zoran Zimak, Ilija Jurić, Željko Kaštelan Klinički bolnički centar Zagreb, Klinika za urologiju, 10000 Zagreb, Hrvatska Razvojem tehnologije, mikroskopska kirurgija je postala standardna tehnika u rekonstruktivnoj kirurgiji i andrologiji. Pomoć operacijskog mikroskopa u andrologiji se koristi kod operacija biopsije testisa (mTESE), varikokela, složenih rekonstruktivnih zahvata te vaso-vasostomijama. Prednosti mikroskopske operacije biopsije testisa (mTESE)

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Liječenje malih tumora bubrega u KBC Zagreb

  Luka Penezić¹, Toni Zekulić¹, Ilija Jurić¹, Matko Leović¹, Ana Marija Alduk², Elvira Krešić², Tomislav Kuliš¹, Vedran Andrijašević¹, Sandra Nađ Škegro¹, Nikola Knežević¹, Željko Kaštelan¹ ¹Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb ²Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Zagreb Uvod: Tumori bubrega čine oko 3% svih karcinoma i postoji više strategija liječenja koje ovise

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Liječenje gigantskog fibroznoghamartoma dječje dobi skrotuma u odraslog muškarca: prikaz slučaja i pregled literature

  Pirša M¹, Piljušić T², Štimac G¹, Svaguša I¹, Šoipi Š¹, Justinić D¹, Knežević M¹, Dumbović L¹, Spajić B¹ ³ ¹Klinika za urologiju, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb ² OB” Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica ³ Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Kontakt: matea.pirsa@gmail.com Fibrozni hamartom dječje dobi (eng. Fibrous hamartoma of infancy) je rijedak solidni subkutani benigni tumor

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Implementacija sakralne neuromodulacije kao novog oblika liječenja uroloških bolesnika u Hrvatskoj

  Dr.sc. Mirko Bakula¹, Dr.sc. Dinko Hauptman¹, Prof.dr.sc. Tvrtko Hudolin¹, Sandra Nađ Škegro¹, Dr.sc. Katarina Ivana Tudor², Akademik Željko Kaštelan¹ ¹Klinika za urologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska ²Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska Autor za dopisivanje: Mirko Bakula Adresa el. pošte: mirko.bakula@gmail.com Sažetak: Sakralna neuromodulacija (SNM) je siguran, učinkoviti minimalno invazivan terapijski postupak koji se

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Fibroepitelni polip u kaliksu desnog bubrega koji se prezentirao kao tumorski proces na CT urografiji- prikaz slučaja

  Marjan Marić¹, Padovan Milko¹, Vedran Andrijašević¹, Bojan Čikić¹, Dinko Hauptman¹, Saić Hrvoje¹, Kaštelan Željko¹² ¹Klinika za urologiju, KBC Zagreb ²Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Šesdesetjednu godinu star asimptomatski muškarac kojem je na sistematskom pregledu prvo UZV-om a potom i CT-om verificiran suspektan tumorski proces u kaliksu desnog bubrega hospitaliziran je u našoj Klinci sa planom

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Endourološko liječenje tumora pijelona solitarnog bubrega – prikaz slučaja

  Andrijašević Vedran¹, Marić Marjan¹, Čikić Bojan¹, Hudolin Tvrtko¹, Kaštelan Željko¹² ¹Klinika za urologiju, KBC Zagreb ²Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Uvod: Unatoč razvoju i usavršavanju neinvazivnih dijagnostičkih metoda, otkrivanje tumora gornjeg urotela, ali i praćenje bolesnika nakon zahvata može biti izazovno. Materijali i metode: Bolesnik star 69 godina prije 7 godina imao je transuretralnu resekciju

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  ECIRS u KBC Zagreb

  Andrijašević Vedran¹, Padovan Milko¹, Marić Marjan¹, Ferenčak Vladimir¹, Saić Hrvoje¹, Knežević Nikola¹², Kaštelan Željko¹² ¹Klinika za urologiju, KBC Zagreb ²Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Cilj ovog preglednog rada je prikaz naših rezultata u liječenju bolesnika s nefrolitijazom kojima je učinjena endoskopska kombinirana intrarenalna kirurgija (engl. Endoscopic Combined IntraRenal Surgery, ECIRS) od uvođenja ove metode u

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Dijagnostičko-terapijski pristup kroničnom prostatitisu

  Luka Penezić¹, Tvrtko Hudolin¹, Ilija Jurić¹, Tomislav Kuliš¹, Lidija Žele Starčević², Sandra Nenadić Šprajc³, Eleonora Goluža³, Željko Kaštelan¹ ¹Klinika za urologiju KBC Zagreb ²Klinički zavod za kliničku mikrobiologiju, prevenciju i kontrolu infekcija KBC Zagreb ³Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju, intenzivnu medicinu i terapiju boli KBC Zagreb Kronični prostatitis predstavlja kompleksni i često frustrirajući klinički izazov kako

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Cistektomije u KBC Zagreb – različite derivacije, naši rezultati

  Čikić B¹, Sambolić T¹, Zekulić T¹, El-Saleh A¹, Anđelić J¹, Andrijašević V¹, Kaštelan Ž¹ ¹Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb Uvod: Karcinom mokraćnog mjehura je deseti najčešće otkriveni tumor kojeg prati značajan mortalitet i morbiditet. Radikalna cistektomija predstavlja primarnu terapijsku opciju za pacijente s lokaliziranim mišićno-invazivnim kao i mišićno-neinvazivnim, visokorizičnim karcinomom mokraćnog mjehura. Osim

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  cfDNA methylation pattern in liquid biopsies of testicular seminoma patients

  Leo Dumbović¹*, Dora Raos²³⁴ , Nino Sinčić²³⁴, Igor Tomašković¹⁵, Borislav Spajić¹, Miroslav Tomić¹, Davor Ježek⁶, Monika Ulamec³⁴⁷ *presenting author, ¹Clinical Department of Urology, “Sestre milosrdnice” University Hospital Center, Zagreb, Croatia ²Department of Medical Biology and ³Scientific Group for Research on Epigenetic Biomarkers and ⁴Scientific Centre of Excellence for Reproductive and Regenerative Medicine, School of Medicine,

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  Biopsije prostate u Kliničkom bolničkom centru Zagreb; analiza rezultata kroz pet godina

  Toni Zekulić¹, Tomislav Kuliš¹², Tvrtko Hudolin¹², Ivica Mokos¹², Luka Penezić¹, Zoran Zimak¹, Mirko Bakula¹, Bojan Čikić¹, Jerko Anđelić¹, Tomislav Sambolić¹, Hrvoje Saić¹, Nikola Knežević¹², Ahmad El-Saleh¹, Željko Kaštelan¹² ¹Klinika za Urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb ²Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3, 10000 Zagreb Biopsija prostate je zlatni standard u dijagnostici

  Read more
  • 26/09/2023
  • 0

  20 Godina laparoskopije na odjelu za urologiju opće bolnice Zadar

  Rukavina Dora, Vidić Ivan, Sorić Tomislav, Perinčić Oliver, Markulin Kažimir, Dominis Tomislav, Poljak Boris Odjel za urologiju, Opća bolnica Zadar Laparoskopija je prisutna u urologiji unazad nekoliko desetljeća kao atraktivna operativna metoda s brojnim prednostima minimalno invazivnog pristupa (manji gubitak krvi, brži oporavak, bolji estetski rezultat). Na Odjelu za urologiju Opće bolnice Zadar unatrag 20

  Read more