Program simpozija medicinskih sestara i tehničara

FINALNI PROGRAM

SUBOTA, 07.listopada 2023.

Dvorana Artemida – Hotel Olympia

09.15 – 09.30 UVODNA RIJEČ
Mr.sc. Daniel Reljić, dr.med. – predsjednik organizacijskog odbora simpozija
Radmila Vrbat, mag. Med.techn. – predsjednica Hrvatskog društva uroloških medicinskih sestara i tehničara
Prof.dr. Igor Tomašković – predsjednik Hrvatskog urološkog društva

09.30 – 10.30 PREDAVANJA 1

BOARD: Radmila Vrbat, Ivanka Gelo , Ana Brežnij

09.30 – 09.45
Pisani pristanak obaviještenog pacijenta – zaštita pacijenata
Matea Koščević, Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

09.45 – 10.00
Zadovoljstvo pacijenata pruženom zdravstvenom skrbi
Božica Čačko, Zavod za urologiju, Klinička bolnica Sveti Duh

10.00 – 10.15
Laparoskopija u urologiji – zadaća medicinske sestre instrumentarke
Marija Omazić, Zavod za urologiju, Klinički bolnički centar Osijek

10.30 – 11.00 COFFEE BREAK

 

Dvorana Artemida – Hotel Olympia

11.00 – 13.00 PREDAVANJA 2

BOARD: Anita Klarić, Kristina Arambašić, Ivica Ražnjević

11.00 – 11.15
Laparoskopska adrenalektomija – ogledni primjer minimalno invazivne kirurgije
Darija Filipi, Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

11.15 – 11.30
Rad urološke dnevne bolnice
Maja Bedek, Zavod za urologiju, KB Sveti Duh, Zagreb

11.30 – 12.00
Prijapizam – hitni urološki operativni zahvat
Kristina Bukarica, Zavod za urologiju, Klinička bolnica Sveti Duh

12.00 – 12.15
Rezultati uretroplastike u KBC-u Zagreb
Ivana Jović, Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

12.15 – 12.30 RASPRAVA

13.30 – 15.00 RUČAK

 

Dvorana Artemida – Hotel Olympia

17.30 – 18.30 PREDAVANJA 3

BOARD:  Ivana Budač, Ksenija Tomljenović, Jelena Jerković

17.30 – 17.45
Uloga medicinske sestre kao člana multidisciplinarnog tima nakon kadaverične transplantacije bubrega
Barbara Jakupović, Odjel za urologiju i transplantaciju bubrega, Klinička bolnica Merkur, Zagreb

17.45 – 18.00
Faze umiranja i zadaće medicinske sestre kod bolesnika oboljelog od karcinoma bubrega – prikaz slučaja
Ana Rezo, Zavod za urologiju, Klinički bolnički centar Osijek

18.00 – 18.15
Zdravstvena skrb pacijenata sa hematurijom (OHBP/urologija )
Nikolina Višnjić Junaković, Centar Objedinjenog bolničkog prijema, OB Šibensko-kninske županije
Kristina Arambašić, Odjel urologije, OB Šibensko-kninske županije

18.15 – 18.30 RASPRAVA