Postkemoterapijska Disekcija Retroperitonealnih Limfnih čvorova: Rezultati Desetogodišnjeg Iskustva

Nikola Knežević¹, Luka Penezić¹, Tomislav Sambolić¹, Toni Zekulić¹, Bojan Čikić¹, Milena Gnjidić², Martina Mladinović³, Ivana Matanić⁴, Ivan Vičić², Marija Gamulin², Željko Kaštelan¹
¹Department of Urology, University hospital center Zagreb
²Department of Oncology, University hospital center Zagreb
³Department of Oncology, General hospital “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
⁴Department of Oncology, General hospital Karlovac

Uvod:
Disekcija retroperitonealnih limfnih čvorova (RPLND, retroperitoneal lymph node dissection) opće je prihvaćen način liječenja rezidualnih tumorskih masa nakon kemoterapije metastatskih tumora zametnih stanica testisa. U KBC Zagreb koristimo dva kirurška pristupa: otvoreni i laparoskopski. Obje tehnike su onkološki učinkovite; međutim, laparoskopska RPLND nudi prednosti kao što su kraći boravak u bolnici, brži oporavak i manje komplikacija.

Materijali i metode:
Proveli smo retrospektivnu analizu medicinske dokumentacije 79 bolesnika kojima je učinjena RPLND od 2013. godine. Indikacija za RPLND je rezidualni retroperitonealni tumor >1 cm nakon provedene kemoterapije uz normalizaciju tumorskih markera. Kriterij odabira za laparoskopsku operaciju je rezidualna masa nakon maksimalno 5 ciklusa kemoterapije manja od 6 cm, dok se otvoreni pristup primjenjuje za tumore veće od 6 cm neovisno u broju ciklusa.

Rezultati:
Od 79 pacijenata, 46 (58,23%) operirano je laparoskopski, dok je 33 (41,77%) podvrgnuto otvorenoj operaciji. Patohistološka analiza odstranjenih retroperitonealnih limfnih čvorova pokazala je: teratom kod 42 (53,16%), aktivni neseminomski tumor kod 8 (10,13%) i nekrozu kod 9 (11,39%) bolesnika, dok 18 (22,78%) bolesnika nije imalo znakova aktivnog tumora. Osim toga, seminom je histološki potvrđen kod 1 (1,27%) bolesnika, a kod drugog pacijenta je u uzorcima limfnih čvorova nađen sarkom (1,27%).

Zaključak:
Postkemoterapijska RPLND je zahtjevna operacija, prvenstveno zbog dezmoplastičnih postkemoterapijskih reakcija i značajnih rezidualnih tumorskih masa. Unatoč tome, kod pomno odabranih pacijenata, laparoskopska operacija ostaje sigurna i onkološki učinkovita opcija liječenja.