Mjesto kirurškog/radiokirurškog liječenja liječenja kod oboljelih od metastatkog raka bubrega

Marinko Bošnjak¹, Marin Paić¹, Daniel Reljić¹, Lana Jajac Bručić², Anđelo Mojsović¹, Filip Grubišić-Čabo²
¹Odjel urologije, OB Šibensko-kninske županije
²Odjel hematologije, onkologije, alergologije i kliničke imunologije, OB Šibensko-kninske županije

Kirurško liječenje je važan oblik liječenja oboljelih od metastatskog raka bubrega. U doba citokina citoreduktivna nefrektomija je predstavljala osnovu liječenja bolesnika koji su bili dobrog ECOG status-a. Dolaskom tirozin kinaznih inhibitora mjesto kirurškog liječenja, u ovih bolesnika, postaje nesigurno. Ipak postoje podaci koji bi upućivali kako je odgođena nefrektomija, uz nešto viši morbiditet, u biranih pacijenata relativno siguran zahvat.

S druge strane dostupni retrospektivni podaci pokazuju poboljšanje srednjeg preživljenja kod bolesnika koji su podvrgnuti citoreduktivnoj nefrektomiji, u odnosu na one koji nisu operirani. Ti podaci su u suprotnosti sa rezultatima dobivenim u CARMENA studiji. Danas, u doba imunoonkologije, ne postoje dokazi razine 1 koji bi pozicionirali važnost kirurškog liječenja u cjelovitosti liječenja oboljelih od metastatskog raka bubrega.

Procjenu treba li, i kada, pacijentu oboljelom od metastatskog raka bubrega indicirati elektivnu operaciju morao bi donositi multidisciplinarni tim liječnika. Pri donošenju odluke treba se voditi IMDCC kriterijima, procjenom operativnog rizika, patohistološkim i drugim osobinama tumora, ali i željom bolesnika. Ukoliko se indicira, danas se citoreduktivna nefrektomija nerijetko indicira kao odgođen zahvat, nakon što je bolesnik već liječen sustavnom onkološkom (imuno)terapijom.
Radiokirurgija ( SBRT), zbog visokih doza zračenja koja se pri zahvatu apliciraju, zauzima sve veće mjesto i u liječenju oboljelih od karcinoma bubrega. Radiokirurški se mogu liječiti kako primarno sijelo tumora, tako i na metastaze. U tijeku su studije koje bi jasnije definirale danas, u doba imunoterapije, značaj i mjesto kirurškog ali i radiokirurškog liječenja, kod oboljelih od metastatskog raka bubrega.