Liječenje gigantskog fibroznoghamartoma dječje dobi skrotuma u odraslog muškarca: prikaz slučaja i pregled literature

Pirša M¹, Piljušić T², Štimac G¹, Svaguša I¹, Šoipi Š¹, Justinić D¹, Knežević M¹, Dumbović L¹, Spajić B¹ ³
¹Klinika za urologiju, KBC Sestre milosrdnice, Zagreb
² OB” Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica
³ Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Kontakt: matea.pirsa@gmail.com

Fibrozni hamartom dječje dobi (eng. Fibrous hamartoma of infancy) je rijedak solidni subkutani benigni tumor porijekla miofibroblasta koji se tipično pojavljuje u dječaka na koži ramenog područja. Cilj ovog rada je prikazati slučaj odraslog muškarca liječenog u KBC Sestre milosrdnice zbog fibroznog hamartoma dječje dobi na skrotumu.

Bolesnik u dob od 44 godine prezentirao se sa cca 7 cm velikom, bezbolnom verukoznom masom kože lijevog hemiskrotuma za koju zna od ranog djetinjstva i koja polagano raste. Palpatorno su testisi bili uredni. Učinjen je UZV koji pokazuje urednu morfologiju intraskrotalno. U toku života nije teže bolovao.

Bolesnik je podvrgnut operativnom zahvatu ekscizije tumorske tvorbe lijevog hemiskrotuma u cijelosti. Patohistološki radilo se o sivkastoj bradavičastoj tumorskoj tvorbi veličine 7 × 6 × 3 cm, na bazi promjera do 3 cm, na prerezu gumaste konzistencije, bjelkastom, mekšem, građenom od hijaliniziranog veziva s ograncima krvnih žila i živaca, uz nalaz umnoženih glatkomišićnih vlakana i miofibroblasta, manje zrelog masnog tkiva i tek žarišno rahlog veziva plavkaste podloge.

Nalaz pregledanog materijala odgovara fibroznom hamartomu dječje dobi spore dinamike rasta. Postoperativni oporavak protekao je uredno, rana je zacijelila primarno. Na kontrolnom pregledu, tri mjeseca postoperativno, ne nalazi se znakova recidiva tumora.

Zaključno, fibrozni hamartom dječje dobi čini 0,02% svih benignih mekotkivnih tumora te se rijetko prezentira na koži skrotuma te ga je važno imati na umu prilikom obrade bolesnika s paratestikularnom masom.

Ključne riječi: hamartom, fibrozni hamartom dječje dobi, FHI, paratestikularni tumor, hamartom skrotuma

1.Popek EJ, Montgomery EA, Fourcroy JL. Fibrous hamartoma of infancy in the genital region: findings in 15 cases. J Urol. 1994 Sep;152(3):990-3. doi: 10.1016/s0022-5347(17)32639-3. PMID: 8051780.
2.Stepančec H, Kokot Z, Keretić D, Radiković S, Grgurović D. Fibrous Hamartoma of Infancy in the Scrotum. European J PediatrSurg Rep. 2019 Jan;7(1):e100-e103. doi: 10.1055/s-0039-1697924. Epub 2019 Nov 28. PMID: 31788409; PMCID: PMC6882684.
3.Starr S, Mendhiratta N, Iskander PJ, Ye H, Sturm R. Scrotal fibrous hamartoma of infancy: A case report and literature review of a rare tumor of the genitourinary tract. UrolCase Rep. 2022 Sep 12;45:102218. doi: 10.1016/j.eucr.2022.102218. PMID: 36248777; PMCID: PMC9561742.
4.Stock JA, Niku SD, Packer MG, Krous H, Kaplan GW. Fibrous hamartoma of infancy: a report of two cases in the genital region. Urology. 1995 Jan;45(1):130-1. doi: 10.1016/s0090-4295(95)97410-5. PMID: 7817466.