Primjena akupunkture kao komplementarne metode u određenim urološkim indikacijama

Šprajc NS¹, Goluža E¹, Grković TM¹, Penezić L², Nađ ŠS², Kuliš T², Mihaljević S¹, Kaštelan Ž²
¹Klinika za anesteziologiju i intenzivno liječenje, KBC Zagreb
²Klinika za urologiju, KBC Zagreb

Svjetska zdravstvena organizacije (SZO) 1979 godine je prihvatila akupunkturu kao komplementarnu metodu liječenja te se ista već dugi niz godina koristi zajedno s konvencionalnim kod cijelog spektra medicinskih indikacija. Kao komplementarna metoda akupunktura je široko prihvaćanje zbog izuzetno malog broja kontraindikacija te skoro potpunog odsustva neželjenih pojava. Bazira se na jednokratnoj transkutanoj primjeni sterilnih igala u točno unaprijed određene točke na tijelu u vremenu od 30 minuta kroz 10-20 ciklusa.

Cilj akupunkturnog tretmana je stimulacijom određenih točki proizvesti terapijski učinak, a što se u najvećem broju slučajeva odnosi na smanjenje boli. Točke se odabiru individualno za svakog bolesnika ovisno o glavnoj indikaciji za akupunkturu te o pridruženim komorbiditetima, a tijekom samog tretmana ovisno o terapijskom učinku moguća je promjena akupunkturnih točki. Prema dostupnoj literaturi postoji nekoliko uroloških indikacija kod kojih se akupunktura može primijeniti s određenim uspjehom kao komplementarna metoda liječenja. To su kronični prostatitis (CP), sindrom kronične zdjelične bolesti (CPPS) i prekomjerno aktivan mokraćni mjehur (OAB). Kod prve dvije dijagnoze cilj je smanjenje boli, a kod treće smanjenje učestalosti i urgencije mokrenja.

U Klinici za urologiju, KBC-a Zagreb u sklopu Centra za prostatu od travnja 2018 godine započeta je primjena akupunkture u sklopu multidisciplinarnog liječenja bolesnika s dijagnozama CP-a, CPPS-a te OAB-a. Tretman se provodi 2 puta tjedno u trajanju od 30 minuta, kroz 10-20 ciklusa. U skladu s preporukama za akupunkturno liječenje kod bolesnika s CP-om i CPPS-om u prosjeku se punktira 16 akupunkturnih točki , a kod bolesnika s OAB-om 14 točki. Učinkovitost tretmana kod CP-a/CPPS-a prati se putem VAS skale te NIH-CPSI scora, dok se kod OAB-a prati učestalost mokrenja i urgencija (vođenje dnevnika mokrenja od stane bolesnika). Zasada preliminarni rezultati učinkovitosti akupunkture kod ovih indikacija dali su pozitivne rezultate.

Literatura:
1. Ferković M, Topalović M. Akupunktura. 5 izdanje. Zagreb: Školska knjiga; 1998.
2. Krieger JN, Nyberg L, Nickel JC.NIH consensus definition and classification of prostatitis. JAMA 199; 282: 236-237.
3. Engeler D, Baranowski A, Elneil S, Hughes J, Messelink E, et al. (2012) Guidelines on chronic pelvic pain. European Association od Urology
4. Hu BC Wang S, Zhou ZK, Cal YY. Point-throught-point acupuncture for treatment of chronic non-bacterial prostatitis . Cap med 2005; 21:8-9
5. Zongsi Qin, Zhiwei Zang, Jiani Wu, JingZhou and Zhishun Liu Efficacy of acupuncture for chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndromes: study protocol for a randomized, sharm acupunture-controlled trial , BMC Complementary and Alternative Medicine 2016; 16: 440
6. Marcella G Willis-Gray, Alexis A Dieter, Elizabeth j Geller Evaulation and managment of overactive bladder: strategies for optimizing care Res Rep Urol 2016; 8:113-122
7. Yuwei Zhao, Jing Zhou,Qian Mo, Yang Wang, Jinna Yu, Zhishun Li Acupuncture for adults with overactive bladdeA systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials Medicine (Baltimore) 2018 ; 97: e9838