Oligometastatski rak prostate: poseban entitet ili ne?

Lana Jajac Bručić, Filip Grubišić Čabo, Marin Paić, Anđelo Mojsović, Marinko Bošnjak, Danijel Reljić
OB Šibenik

Interest za oligometastatski rak prostate raste što potvrđuje sve veći broj publikacija na tu temu. Oligometastatska bolest se može smatrati kao stadij između lokalizirane i opsežne metastatske bolesti te je i dalje jedna od kontroverznih tema po samoj definiciji kao i liječenju. Kroz literaturu se mogu naći različite definicije oligometastatske bolesti ovisno o broju i sijelu metastaza. Sve preciznije dijagnostičke metode svakako pridonose sve većem broju novootkrivenih bolesnika u ovom stadiju (PET-CT). Većina dostupnih podataka je retrospektivna te je otežana interpretacija rezultata. Pojedini rezultati govore u prilog produženja života ako se tretira lokalno primarni tumor. Rezultati prospektivnih, dobro kontroliranih istraživanja se tek očekuju. Po trenutnim smjernicama standarno liječenje primarnog oligometastatskog raka prostate je još uvijek samo androgen deprivirajuća terapija (ADT).

U ožujku prošle godine u St. Gallenu održana je druga konsenzus konferencija na temu liječenja uznapredovalog raka prostate. Prisustvovalo je šezdeset eksperata iz cijelog svijeta te se raspravljalo i o ovoj temi. Više od 60% sudionika složilo u definiranju oligometastatske bolesti kao prisutnosti do 3 metastaze bilo u limfnim čvorovima bilo u kostima. Također je naglašena razlika između sinhrone i metakrone bolesti kao i oligometastatske progresije bolesti. Većina ekperata zagovara individualizirani pristup liječenju te bi se većina odlučila za pokušaj kurativnog liječenja; za primarno oligometastatsku bolest: lokalna konsolidacijska terapija+ terapija usmjerena na metastaze (MDT)+ dugotrajna ADT, za oligometastatski povrat bolesti: MDT+ kratkotrajna ADT te za oligometastatsku progresiju: MDT+ dodatna sistemna terapija+ nastavak ADT.

Bolesnici trebaju biti prezentirani na multidisciplinarnim timovima zbpg odluke o liječenju. Rezultati randomiziranih studija će biti ključni u kreiranju budućih smjernica liječenja.