Obostrana ruptura kanalnog sustava bubrega kao posljedica renalne/ureteralna kolike

dr.Mamontov, dr.Sandrić, dr.Kocijančić, dr.Ilovar
Opća bolnica Pula

Sažetak
Pacijent, 66 godina, javlja se u hitnu službu zbog bolova u lijevoj lumbalnog regiji praćenih mučninom.Obradom se verificiraju konkrementi bubrega obostrano. Desno 5 mm bez dilatacije kanalnog sustava te lijevo veličine 7 mm u lijevom PU ušću sa posljedičnom dilatacijom kanalnog sustava gr I / II i perirenalnom kolekcijom. Sumnja na rupturu kanalnog sustava potvrdi se CT urografijom. Odlučimo se za plasman se JJ proteze lijevo. SAP pokaže uredan položaj proteze. Dva dana kasnije nastupe bolovi u desnoj lumbalnoj loži koji odogovaraju renalnoj / ureteralnoj kolici. UZV pokaže dilataciju kanalnog sutava desnog bubrega gr II sa posljedičnom rupturom kanalnog sustava desnog bubrega i regresiju dilatacije kanalnog sustva lijevog bubrega i količine perirenalne kolekcije. Pokušaj plasmana jj proteze desno inicijalno ne uspije ali dva dana kasnije plasira se jj proteza i u desni ureter. SAP pokaže uredan položaj proteze. Nakon insercije proteza dolazi do smirivanje kliničke slike i upalnih parametara. Pacijent se par dana kasnije otpusti kući sa antibiotskom terapijom uz preporuku kontrole i operativnog zahvata URS. Ruptura kanalnog sustava je rijetka komplikacija, najčešće, opstruktivne uropatije uzrokovane kamencem. Obostrana varijanata je jako rijetko opisivana. Inicijalni UZV olakšava postavljanje pravilne i rane dijagnoze. Tretman je relativno jednostavan – minimalno invazivan i učinkovit ukoliko se na vrijeme dijagnosticira. Slučaj ću prezentirati uz sve bitne kliničke, laboratorijske i dijagnostičke parametre. Referirati ću se na dostupne slične slučajeve iz literature.