Četrdeset i pet godina programa transplantacije bubrega u Kliničkom bolničkom centru Zagreb

Kaštelan Ž., Hudolin T., Mokos I., Hauptman D., Bašić-Jukić N.,Topalović-Grković M., Padovan M., Zimak Z.

CILJ:
Prikazati rezultate programa transplantacija bubrega u KBC Zagreb te definirati prioritete za daljnje poboljšanje programa i smanjenje liste čekanja za transplantaciju bubrega.

MATERIJALI I METODE:
Klinički bolnički centar Zagreb od 1973. godine rutinski provodi dijagnostičke i operativne postupke pripreme primatelja bubrega, monoorgansku i multiorgansku eksplantaciju bubrega, laparoskopsku «living donor» nefrektomiju, transplantaciju bubrega djece i odraslih, kao i posttransplantacijsko praćenje bolesnika. Pri ustanovi od početka djeluje i Centar za tipizaciju tkiva čiji rad predstavlja osnovu za razvoj transplantacijske medicine u Republici Hrvatskoj. KBC-u Zagreb gravitira 20 dijaliznih centara gdje se aktualno dijalizira više od 1000 bolesnika. Pristup svakom bolesniku u pripremi i transplantacijskom postupku je individualan, timski i interdisciplinaran.

REZULTATI:
U KBC-u Zagreb do sada je učinjeno preko 2000 transplantacija bubrega, najviše 2010. godine, ukupno 157. Prosječno vrijeme provedeno na dijalizi prije transplantacije smanjeno je na 18 mjeseci. Od pristupanja Eurotransplnatu posebnu dobrobit imali su bolesnici koji su dugo čekali na presadak, senzibilizirani bolesnici, bolesnici s medicinskim urgencijama i bolesnici s neprihvatljivim antigenima kojima se u maloj populaciji kao što je naša teško može pronaći davatelja. Petogodišnje preživljenje naših transplantiranih bolesnika i bubrežnog presatka (cenzurirano za smrt primatelja) iznosi 93.5%.

ZAKLJUČAK:
Transplantacija bubrega bolesniku pruža značajno bolju kvalitetu života u odnosu na dijalizu, a predstavlja i znatno veću financijsku uštedu za društvo u cjelini. U daljnjem povećanju broja transplantacija i smanjenju liste čekanja nastaviti će se poticanje obrade bolesnika za preemptivnu transplantaciju, transplantaciju sa živog davatelja, te transplantaciju u bolesnika kod kojih postoje anatomski i funkcionalni problemi urotrakta s potrebom derivacija urina i bolesnika s multiplim vaskularnim komorbiditetima u kojih je potreba ugradnja vaskularnih proteza u aktu transplantacije.