Urološka obrada i liječenje poremećaja mokrenja kod neuroloških bolesnika

Ivan Svaguša, Goran Štimac, Šoip Šoipi, Danijel Justinić, Sven Nikles, Igor Grubišić, Ivan Pezelj, Miroslav Tomić, Igor Tomašković, Alek Popović, Borislav Spajić

Bolesnici s neurološkim bolestima mogu imati poremećaje donjeg mokraćnog sustava koji nastaju kao posljedica različitih bolesti živčanog sustava. Tegobe i simptomi koje bolesnici navode uglavnom ovise o mjestu i opsegu neuroloških oštećenja, stoga je njihova obrada kompleksna i zahtijeva multidisciplinarni pristup. Ono što navedenu problematiku čini kompleksnom jest kada se uz postojeće neurološke bolesti javljaju i poremećaji donjeg mokraćnog sustava uzrokovani patološkim ili fiziološkim promjenama kao što su na primjer tumori mokraćnog mjehura, infekcije, bolesti prostate i drugo.

Cilj predavanja je prikazati najčešće neurološke bolesti koje uzrokuju i poremećaje mokrenja te njihovu dijagnostiku i mogućnosti liječenja. Bolesnici se javljaju sa širokim rasponom simptoma, od detruzor sfinkter disinergije, simptoma prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura, što ponekad dovodi do inkontinencije, ili nedovoljno aktivnog mokraćnog mjehura, što ponekad rezultira retencijom urina, do raznih drugih tegoba koje su ponekad uzrokovane kombinacijom poremećaja funkcije dijelova donjeg mokraćnog sustava.