Transperinealne biopsije prostate: od prvog uboda do rutinske primjene u KBC Split

Mirnes Selimović
KBC Split, Klinika za urologiju, Spli, Hrvatska

Biopsija prostate je postupak uzimanja uzoraka tkiva prostate biopsijskom iglom pri postavljenoj sumnji na rak prostate na temelju kliničkog pregleda (digitorektalni pregled prostate), povišenog markera prostatičnog specifičnog antigena (PSA) koji je osjetljiv za tkivo porostate, ali nije nužno osjetljiv za dijagnosticiranje raka prostate jer može biti povišen prilikom upale prostate, manipulacije prostate i kateterizacije mokraćnog mjehura te nalaz multiparametrijske magnetske rezonance prostate ukoliko je dostupna za bolesnika.

Kada govorimo o vrstama biopsije prostate, trebamo razlikovati prema načinu uvođenja biopsijske igle. Transrektalna biopsija prostate je postupak gdje je ultrazvučna sonda uvedena u rektum bolesnika te biopsijska igla ide kroz rektum do prostate. Transperinealna biopsija prostate ima drugačiji pristup igli, gdje je također ultrazvučna sonda koja je lineralna transrektalna u rektumu bolesnika, a biopsijska igla ide kroz anatomsku regiju perineuma (područje između testisa te samog rektuma). Transperinealna biopsija prostate ima veću stopu točnosti u detekciji raka prostate naspram transrektalnoj.

Na našoj Klinici izvodimo rutinski transperinealnu biopsiju prostate u lokalnoj anesteziji u dorzalnom litotomijskom položaju tzv. ginekološki položaj bolesnika. Da bi bolesnik pristupio biopsiji prostate potreban je prethodni urološki pregled s jasnom indikacijom za biopsiju prostate, točno određena unaprijed definirana priprema bolesnika koju bolesnik dobije prilikom davanja termina za biopsiju. Biopsije prostate mogu biti sistemske, kognitivne ciljane, saturacijske te fuzijske biopsije.

Komplikacije transperinealne biopsije su slične kao i kod transrektalne (krvarenje, hematurija, retencija urina, infekcije, bol), osim što su kod transperinealne biopsije prostate stopa infekcija značajno manja nego kod transrektalne biopsije.

Bioptički uzorci se točno preciziraju iz kojeg dijela prostate su uzeti te na posebnim spužvicama i kazetama se stavljaju u formaldehidsku otopinu te šalju na patohistološku analizu patologu koji definira konačnu dijagnozu.