Implementacija sakralne neuromodulacije kao novog oblika liječenja uroloških bolesnika u Hrvatskoj

Dr.sc. Mirko Bakula¹, Dr.sc. Dinko Hauptman¹, Prof.dr.sc. Tvrtko Hudolin¹, Sandra Nađ Škegro¹, Dr.sc. Katarina Ivana Tudor², Akademik Željko Kaštelan¹

¹Klinika za urologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska
²Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Autor za dopisivanje: Mirko Bakula
Adresa el. pošte: mirko.bakula@gmail.com

Sažetak:
Sakralna neuromodulacija (SNM) je siguran, učinkoviti minimalno invazivan terapijski postupak koji se koristi za liječenje različitih poremećaja mokraćnog mjehura, crijeva i zdjeličnih organa. Ova tehnika uključuje implantaciju malog uređaja koji djeluje kao stimulator sakralnog živca, odgovornog za regulaciju funkcija zdjeličnih organa. Indikacije za SNM uključuju simptome prekomjerno aktivnog mokraćnog mjehura (PAMM); urinarnu inkontinenciju (UI), urgenciju i učestalost, retenciju urina (RU), kao i fekalnu inkontinenciju. U Europi i Kanadi dodatno je postavljena indikacija za kroničnu opstipaciju.

Postupak se provodi u dva koraka. Prvo se izvodi probna faza stimulacije putem privremenog uređaja kako bi se procijenila učinkovitost terapije na vodeće simptome. Ako je probna faza uspješna, slijedi trajna implantacija neurostimulatora pod kožu koji generira električne impulse prema sakralnom živcu. Pacijent može prilagoditi intenzitet i frekvenciju impulsa prema individualnim potrebama.
Od prvih 12 bolesnika u našoj ustanovi, 9 je žena te 3 muškarca. Kod 6 bolesnika je indikacija za liječenje bila u spektru simptoma PAMM-a, kod 5 bolesnika indikacija je bila RU, a kod jedne bolesnice intersticijski cistitis/sindrom bolnog mjehura. Kod 11 od 12 bolesnika, probna faza je bila uspješna te se pristupilo trajnoj ugradnji uređaja. Kod jedne bolesnice s RU nije došlo do značajnijeg poboljšanja. Operativni zahvati, kao i postoporativni tijek, kod svih bolesnika su prošli bez komplikacija. Bolesnici su u redovitom praćenju.

Tijekom posljednja dva desetljeća, s više od 300 000 liječenih bolesnika, sakralna neuromodulacija je pokazala dobru učinkovitost kod pažljivo odabranih bolesnika. Prve procedure postavljanja SNM-a u Hrvatskoj protekle su bez komplikacija.