Faze umiranja i zadaće medicinske sestre kod bolesnika oboljelog od karcinoma bubrega – prikaz slučaja

Ana Rezo, mag.med.techn.,
Zavod za urologiju, Klinički bolnički centar Osijek

Uvod:
Terminalna faza bolesti je stanje koje se ne može izliječiti te se očekuje da će rezultirati skorom smrću pacijenta. Prema E.K. Ross postoji pet faza umiranja: negiranje, ljutnja, cjenkanje, depresija i prihvaćanje. Zdravstvena njega bolesnika u terminalnoj fazi bolesti usmjerena je na kvalitetu života, ublažavanje patnje, podršku pacijentu i obitelji te poštovanje etičkih načela. Zadaća medicinske sestre je zadovoljiti osnovne ljudske potrebe – fiziološke, sigurnosne, afilijativne i samoaktualizaciju.

Cilj:
Cilj ovog prikaza slučaja je opisati zadaće medicinske sestre u terminalnoj fazi bolesti, bolesnika oboljelog od karcinoma bubrega.

Razrada:
Pacijentica M.Š. (1964.) hospitalizirana je u KBC-u Osijek na Zavodu za urologiju u terminalnoj fazi bolesti karcinoma bubrega. Uočene su pojedine faze umiranja. Prva faza je negiranje. Negiranje je prešlo u ljutnju, a nekoliko dana pred smrt nastupila je depresija. Tijekom svake faze zadaća medicinske sestre bila je zadovoljiti osnovne ljudske potrebe i pri tome razumjeti i uvažiti promjene u ponašanju koje su bile odraz bolesnikove prilagodbe kraju života. Sestrinske intervencije proizašle iz fizioloških potreba su bile usmjerene na pomoć pri disanju, zauzimanju odgovarajućeg položaja, pomoć pri održavanju osobne higijene, hranjenju, eliminaciji i ublažavanju boli. Interevncije proizašle iz sigurnosnih potreba su bile usmjerene na osiguranje sigurne okoline, sprječavanje padova, ozljeda i infekcija. Afilijativne potrebe su bile zadovoljene posjetama obitelji te svećenika. Samopoštovanje su medicinske sestre nastojale održati preveniranjem narušavanja ljudskog dostojanstva

Zaključak:
Iz prikazanog slučaja, većina sestrinskih intervencija je proizašla iz fizioloških kao i sigurnosnih potreba. Intervencije su bile prilagođene fazama umiranja kroz koje je pacijentica prolazila – negiranje, ljutnja i depresija.