Zdravstvena skrb pacijenata sa hematurijom (OHBP/urologija)

Nikolina Višnjić Junaković; mag. med. techn.
Kristina Arambašić; bacc. med. techn
Centar Objedinjenog bolničkog prijema- OHBP
Odjel urologije
Opća bolnica Šibensko-Kninske županije

Hematurija je medicinski pojam koji označava prisustvo krvi u mokraći. Ne znači nužno postojanje bubrežne bolesti, ali ipak je znak da nešto nije u redu s nekim drugim dijelom mokraćnog sustava ili može ukazivati na neko drugo stanje ili poremećaj u organizmu. Sama pojava krvi u mokraći kod pacijenata izaziva strah te se iz tog razloga javljaju na OHBP. Prisustvo krvi u mokraći samo je simptom bolesti tako da i liječenje hematurije ovisi o uzroku koji je doveo do njezine pojave, odnosno nastoji se pronaći uzrok(dijagnostika) i potom ga liječiti

Cilj ovog rada je prikazati skrb za navedene pacijente od samog dolaska na OHBP, trijaže , obrade sve do otpusta ili eventualnog prijema na urologiju i i daljnjeg tretmana na odjelu. U rad smo uključili pacijente sa hematurijom u periodu od 01.01.23 do 31.08.23.

Ključne riječi: hematurija, ohbp, trijaža, dijagnostika, liječenje