Zdravstvena njega uroloških bolesnika kod endoskopskih operacija

Kristina Arambašić bacc. med.techn; Maja Karabatić, mag.med.techn; Zoran Parancin, med. techn
Odjel za urologiju, Opća bolnica Šibenik

Na Odjelu za urologiju OB Šibenik izvode se endoskopske operacije raznih bolesti poput kamenaca ( mokraćnog mjehura, mokraćovoda i bubrega), strikture uretre, tumora mokraćnog mjehura te hiperplazije prostate.

Medicinska sestra na urologiji osim uobičajenih standardnih postupaka primjenjuje i specifične postupke zbog posebnosti perioperativne njege uroloških bolesnika.
Preoperativna priprema bolesnika počinje dolaskom u bolnicu , a sastoji se od psihičke i fizičke pripreme.

Uz već rutinsku fizičku pripremu, vrlo je bitna psihička priprema bolesnika u kojoj ćemo razgovorom i odgovaranjem na pitanja smiriti bolesnika te tako uvelike pomoći u preoperativnom i postoperativnom tijeku liječenja.

Kod endoskopskih operacija postoperativni oporavak je brz. Korištenje minimalno invazivne kirurgije smanjuje traumu, morbiditet, skraćuje boravak u bolnici pa bolesnik već prvi postoperativni dan ustaje, a ovisno o operaciji se otpušta i na kućno liječenje.

Ključne riječi: endoskopske operacije, urologija, zdravstvena njega