Zdravstvena njega pacijenta sa mokraćnim kamencima (urolitijazom)

Kristina Prelas, bacc. med.teh.; Slavka Vrbat, ms

Opća bolnica Šibenik
Odjel kirurgije i urologije

 

Sažetak

Tema ovog rada je jedna od najčešćih uroloških dijagnoza. Urolitijaza  (stvaranje kamenaca u mokraćnom sustavu)  češće pogađa muškarce nego žene, a sam uzrok joj još uvijek nije do kraja razjašnjen. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, lab. nalaza i određenih dijagnostičkih pretraga (UZV, Rtg, IVU..). Ovisno  o smještaju i veličini kamenca liječenje može biti konzervativno i operativno. Konzervativno liječenje je opravdano kod sitnih kamenaca u mokraćovodu (3-4 mm)  kod kojih se očekuje spontano izbacivanje dok se kod većih kamenaca  pristupa op. zahvatu – ureterorenoskopiji (URS) . Kod većih kamenaca mokraćnog mjehura radi se TUR litotripsija.   Kod kamenaca bubrega do 2 cm veličine koristi se metoda izvantjelesnog razbijanja kamenca (ESWL- Extracorporeal Shosk Wave Lithotripsy), a kod većih kamenaca bubrega radi se perkutana nefrolitotripsija. Iz gore navedenog vidljivo je da je  pristup  odgovarajućoj metodi liječenja pojedinačan.  Stoga je i provođenje zdravstvene njege prilagođeno pojedincu.  U ovom izlaganju cilj nam je   kroz pojedine primjere pokazati da je sestrinska skrb individualna, a  sam proces zdravstvene njege  prilagođen bolesniku.