Zdravstvena njega bolesnika prije i nakon nephrectomie – prikaz slučaja

Mira Šitina, Emica Rubil,

Opća županijska bolnica Požega

Sažetak

Bolesnik N:N: 1930.g.boravio je na odjelu urologije OŽB Požega u dva navrata,svaki put zaprimljen preko hitnog bolničkog prijema. U prvom trodnevnom boravku, nakon učinjene hitne dijagnostike, isčitava se iz liječničkih nalaza “da je bolesnik primljen radi velike palpabilne tvorbe koja zauzima cijeli gornji desni abdomen, te da je bubreg uvećan, s velikim cističnim tvorbama, pretvoren u hidronefrotičnu vreću, bez funkcionalnog bubrežnog parenhima.” Preporučeni kirurški zahvat bolesnik odbija.

Mjesec dana poslije ponovni prijem, hitna obrada nakon koje se u općoj anesteziji učini drenaža bubrega. Obilan, krvav drenirani sadržaj ,nadoknada krvnih pripravaka, gotovo svakodnevne infuzije, antibiotska terapija, brojne lab. pretrage pratili su cijeli tijek preoperativne pripreme bolesnika sve dok nije bio spreman za operaciju te dobio prolaz interniste i anesteziologa.

Poslije odstranjenja bubrega bolesnik se smješta u JIL i treći dan premješta na odjel.Imunokompromitiran bolesnik radi svog općeg stanja, dobi, bez apetita, ponekad bezvoljan, zahtijevao je izniman napor i skrb cijelog zdravstvenog osoblja odjela.

Uz komplikacije proljeva, febriliteta do sepse, po nalazu hemokultura iz soja Esherihie, edema radi manjka albumina, oporavak je bio spor i težak. Ipak otpušta se s odjela 29. 4. 2014.g bez urinarnog katetera, u relativno dobrom stanju na zadovoljstvo svih nas koji smo o njemu brinuli gotovo 50 dana.

Cijeli tijek liječenja pokušali smo obraditi kroz proces zdravstvene njege u kojem smo evidentirali više sestrinskih dijagnoza te pripadajućih intervencija prateći sestrinsku dokumentaciju.

1. Smanjena sposobnost brige o sebi -osobna higijena

2. Smanjena sposobnost brige o sebi- eliminacija

3. Dehidracia

4. Visok rizik za infekciju

Ponekad opširnije a nekad šturo praćeno, radi opsega i povećanih zahtjeva u skrbi i drugih bolesnika, pokušali smo korak po korak ipak približiti i donekle pojasniti odrađeni proces zdravstvene njege prikazom ovog slučaja.