Zdravstvena njega bolesnika nakon radikalne prostatektomije

Ivana Lovrić, Gorana Dujić

Klinička bolnica Split, Odjel za urologiju, Šoltanska 1, 21 000 Split

 

Cilj/svrha: Cilj istraživanja je analiza ranih poslijeoperacijskih komplikacija nakon radikalne prostatektomije, te provođenje sestrinskih intervencija u prijeoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi bolesnika, u svrhu prepoznavanja i smanjivanja ranih  komplikacija.

Metoda: Analizirano je 114 povijesti bolesti bolesnika operiranih retropubičnom radikalnom prostatektomijom na Odjelu za urologiju KBC- a Split, u razdoblju od 01.01.2010.-31.12.2011 godine.

Rezultati: Od ukupno 114 operiranih bolesnika, kod 5 je bila potrebna revizija zbog krvarenja. Na dan operacije 11 bolesnika je bilo sufebrilno, 49 ih je primalo krv i 29 krvnu plazmu.

Zaključak: Nužno je na vrijeme prepoznati znakove ranih poslijeoperacijskih komplikacija, kao visok rizik za krvarenje i infekciju, te pravilno provođenje sestrinskih intervencija. Potrebno je provoditi psihološku pripremu bolesnika i metode edukacije.