Zadaci medicinske sestre kod uroloških operacija i urološke dijagnostike

Draženka Rožić, ms
Odjel za urologiju, KB “ Merkur”

Cilj:
Upoznati medicinske sestre sa zadacima kod uroloških operacija i urološke dijagnostike.

Sažetak:
Rad u Urološkoj ambulanti i endoskopiji zahtijeva kvalitetan timski rad među zaposlenima te adekvatnu komunikaciju, kako u timu, tako i s pacijentom. Medicinska sestra je ta koja s njim i njegovom obitelji provodi najviše vremena i stoga može svojim komunikacijskim vještinama puno pomoći u psihološkoj pripremi za pregled ili zahvat. Cilj predavanja mi je približiti vam naš način rada, počevši od evidentiranja pacijenata, dijagnostike, ambulantnog liječenja pa sve do potrebnih zahvata i endoskopskih operacija. Također želim prikazati važnost medicinske sestre- instrumentarke i njene zadatke tijekom zahvata.