Zaboravljena “JJ” proteza br. 2 – izazov u liječenju minimalno invazivnom operativnom tehnikom

Miroslav Tomić, Boris Ružić, Borislav Spajić, Matea Pirša, Ivan Svaguša, Igor Tomašković
Klinika za urologiju, KBC Sestre milosrdnice

U radu ćemo prikazati minimalno invazivno endourološko liječenje kod 70-godišnje pacijentice koja je imala postavljenu i ostavljenu “JJ” protezu tijekom 7 godina u hitnoj ambulanti naše Klinike zbog kolike i tada dijagnosticiranog konkrementa uretera a sada dijagnosticiranu multiplu litijazu mokraćnog mjehura, uretera i bubrega. U operativnom endourološkom liječenju pacijentice su korišteni svi dostupni litotriptori na Klinici od mehaničkog, elektrokinetičkog, ultrazvučnog i, na kraju, lasera zbog kompleksnosti i veličine same litijaze kao i svi dostupni radni kanali (cistoskop, semirigidni ureteroskop te fleksibilni ureterorenoskop) što predstavlja izazov kako u pripremi same operacije, od instrumentarke, anestezije, radiološkog inženjera i operatera tako i za vrijeme same operacije.