Vanjske drenaže urina

Marija Tkalac, Nada Strčić, Lidija Vitas

Klinika za urologiju, KBC Rijeka

 

Uvod i cilj rada

Posljedica nekih uroloških bolesti je zastoj mokraće koji može dovesti do proširenja kanalnog sustava bubrega, bubrežne nakapnice, mokraćovoda, mokraćnog mjehura te oštećenja ili čak prestanka rada bubrega. Uzroci opstrukcijske uropatije najčešće su kamenci, novotvorine, hipertrofija prostate, suženja mokraćovoda i mokraćne cijevi te ozljede i infekcije uropoetskog sustava. Cilj rada je uočiti potrebu i učestalost postupaka vanjske drenaže urina.

Pacijenti i metode rada

Analizirali smo sve postupke vanjske drenaže urina tijekom 2012. godine. Prikazali smo mogućnosti drenaže na Klinici za urologiju, KBC Rijeka, s obzirom na izbor potrošnog medicinskog materijala i naglasili specifičnosti pri pojedinim drenažama s obzirom na kritične točke za razvoj infekcije.

Rezultati

Tijekom 2012. godine na našoj Klinici učinjeno je 1470 postupaka kateterizacije mokraćnog mjehura trajnim kateterima, najčešće radi opstrukcijske uropatije. Kateterizacija mokraćnog mjehura najčešći je oblik derivacije urina. Suprapubična derivacija urina, postavljanjem perkutane cistostomije, provedena je 20 puta i to uglavnom u bolesnika sa suženjem mokraćne cijevi, koja je kasnije rješavana endoskopskom operacijom.  Učinjeno je i 150 postupaka postavljanja perkutane nefrostomije, najčešće u bolesnika s proširenjem kanalnog sustava bubrega kao posljedice opstrukcije kamencem ili nešto rjeđe zbog opstrukcije uzrokovane malignom bolešću. Kateterizacija mokraćnog mjehura je postupak koji uobičajeno radimo u urološkoj ambulanti dok se postavljanje perkutane nefrostomije i suprapubične cistostomije većinom provodi u hitnoći. Najčešća komplikacija ovih postupaka je bila hematurija. Kod svih bolesnika poduzete su adekvatne mjere kako bi se spriječio ulazak infekcije u mokraćni sustav. Posebna pažnja u sprečavanju infekcije je usmjerena na sva konekcijska mjesta kao i na mjesto ulaska drenaže u mokraćni sustav.

Zaključak

Vanjske derivacije urina su česti postupci u urologiji. Najčešće se provode u terapijske svrhe radi rješavanja opstrukcije, a kako bi se stvorili uvjeti za konačni oblik liječenja bolesnika. U određenog broja bolesnika, onima s uznapredovalom malignom bolešću ili značajnim komorbiditetom, vanjska drenaža urina predstavlja trajno rješenje.