Utjecaj kirurškog iskustva na ishode liječenja adrenokortikalnog karcinoma

Nikola Knežević¹, Luka Penezić¹, Toni Zekulić¹, Bojan Čikić¹, Darko Kaštelan², Željko Kaštelan¹, Croatian ACC Study Group (Anja Barač Nekić², Karin Zibar Tomšić², Ivana Kraljević², Annemarie Balaško², Tanja Škorić Polovina², Mirsala Solak², Tina Dušek²)

¹Klinika za urologiju KBC Zagreb
²Zavod za endokrinologiju, Klinika za unutarnje bolesti KBC Zagreb

Uvod:
Kompletna kirurška resekcija adrenokortikalnog karcinoma (ACC) predstavlja jedinu priliku za dugotrajno izlječenje. U ovoj studiji uspoređivali smo dugoročne ishode pacijenata s ACC-om ovisno o tome je li adrenalektomina učinjena u centru s velikim volumenom (HVC, high-volume center) ili u centru s malim volumenom (LVC, low-volume center) ovih operativnih zahvata.

Materijali i metode:
Ova retrospektivna studija uključila je 49 pacijenata s ACC stadija I-III prema ENSAT (European Network For the Study of Adrenal Tumors) kriterijima, od kojih je 35 operirano u jednom HVC-u, dok je njih 14 operirano u nekoliko LVC-a.

Rezultati:
Pacijenti operirani u LVC imali su znatno veću stopu recidiva ACC-a (57,1% naspram 22,9%; p = 0,02). Sukladno tome, RFS (recurrence-free survival) je bilo značajno duže kod pacijenata operiranih u HVC-u (p = 0,04). Razlika u RFS-u ostala je značajna nakon kontroliranja prema dobi, spolu, veličini tumora, Ki-67 indeksu, Weiss skoru i vrsti operacije. Osim toga, postoji tendencija prema dužem DSS (disease specific survival) kod pacijenata u grupi HVC u usporedbi s onima u grupi LVC (p = 0,05).

Zaključak:
Ovi rezultati ukazuju kako je centralizacija adrenalne kirurgije ključni preduvjet za poboljšanje ishoda liječenja pacijenata s ACC-om.