Utjecaj inicijalne kliničke prezentacije raka mokraćnog mjehura na obilježja tumora

Dora Jakus¹, Marijan Šitum¹, Ivana Šolić¹, Ivan Jurić¹, Josip Anđelo Borovac²
¹Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Split, 21000 Split, Republika Hrvatska
²Klinika za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Split, 21000 Split, Republika Hrvatska

Sažetak:
Ovo istraživanje proučavalo je utjecaj inicijalne kliničke prezentacije raka mokraćnog mjehura na pathostološka i morfološka oblježja tumora. Provedeno je presječno, retrospektivno istraživanje. Uključeno je 515 bolesnika koji su podvrgnuti transuretralnoj resekciji primarnog karcinoma mokraćnog mjehura u KBC-u Split između travnja 2019. i travnja 2023. Rekurentni slučajevi bili su isključeni.

Analizirana je povezanost između načina inicijalne prezentacije (simptomatski ili asimptomatski) i obilježja raka mokraćnog mjehura. Učinjena je odvojena analiza podskupine bolesnika s hematurijom te su uspoređeni bolesnici s makroskopskom i mikroskopskom hematurijom. Višestruke regresijske analize pokazale su značajnu povezanost između simptomatske prezentacije i prisutnosti raka mokraćnog mjehura visokog gradusa (OR 3,43, 95% CI 2,22-5,29, p<0,001), pratećeg CIS-a (OR 3,41, 95% CI 1,31-8,88, p= 0,012), rakamokraćnog mjehura T2 stadija ili višeg (OR 5,79, 95% CI 2,45-13,71, p<0,001), većeg broja tumora (IRR 1,24, 95% CI 1,07-1,45, p=0,005) i veličine tumora (B 1,68, 95% CI 1,19-2,18, p<0,001).

U analizi podskupine, makroskopska hematurija bila je povezana s prisutnosti raka mokraćnog mjehura visokog gradusa (OR 2,07, 95% CI 1,12-3,84, p=0,020), raka mokraćnog mjehura T2 stadija ili višeg (OR 6,03, 95% CI 1,42-25,49, p =0,015) i većih tumora (B 1,8, 95% CI 0,99-2,6, p<0,001).

Ovi rezultati ukazuju na značajnu povezanost između simptomatske prezentacije i nepovoljnih karakteristika raka mokraćnog mjehura, što je vjerojatno posljedica ranijeg otkrivanja u asimptomatskim slučajevima.