Urodinamsko ispitivanje

I.Bosnić, I. Santini, B. Ružić
Klinika za urologiju, KBC Sestre milosrdnice

Urodinamskim ispitivanjem se precizno procjenjuje funkcija mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi te sposobnost skladištenja i eliminacije mokraće. Pomoću urodinamskih metoda dobivamo informacije o kapacitetu, osjetu i rastezljivosti mokraćnog mjehura, intravezikalnim i intraabdominalnim tlakovima u fazi punjenja i pražnjenja mokraćnog mjehura, ostatnom urinu i aktivnosti vanjskog sfinktera mokraćne cijevi.
Stanja koja se najčešće procjenjuju urodinamskim ispitivanjem su: neurogeno oštećenje mokraćnog mjehura, stres inkontinencija, urgentno mokrenje, subvezikalne obstrukcije kod muškaraca, disfunkcionalno mokrenje te psihosomatski aspekt inkontinencije.
Urodinamske metode su: urofloumetrija, mikcijska cistometrija, profilometrija i elektromiografija sfinktera. Urodinamika je jedna od metoda kojom je moguće objektivizirati stanje, mjesto i uzrok poremećaja mokrenja. Urodinamska ispitivanja su posljednja skupina pretraga koje liječnik indicira ako se točna dijagnoza ne može utvrditi osnovnim pretragama. Adekvatno urodinamsko ispitivanje kod selektiranog i pripremljenog bolesnika može dati brojne korisne informacije liječniku.
Uloga medicinske sestre je sveobuhvatna i strpljiva priprema pacijenta te izvođenje pretrage. Sestra prilagođava tehnike i dinamiku pretrage psihološkim i fizičkim karakteristikama pacijenta, njegovoj dobi, neurološkom statusu i pokretljivosti, stvarajući ozračje suradnje koja je neophodna za uspješno izvođenje urodinamske pretrage.