Uretrotomija pomoću diodnog hpd lasera

Darija Vidović, ms

Klinika za urologiju KBC Zagreb

SAŽETAK

Laserska ureterotomia je endoskopsko liječenje strikture uretre pomoću lasera, predstavlja veliki izazov urološkoj praksi. Nekoliko autora je prikazalo obećavajuće rezultate liječenja ureterotomie pomoću lasera (Holmium laser).

Cilj ovog rada je prikazati naša iskustva o ureterotomiama pomoću diodnog HPD lasera. Diodni laser ima prodor u tkivo između 1mm-4mm, za razliku od Holmium lasera ima stalan rad i apsorbira se na hemoglobinu, pa je manja mogućnost krvarenja.

Trajanje operativnog zahvata je 18 min, a prosječno vrijeme hospitalizacije 2 dana (1-4 dana). Svi pacijenti imaju perioperativnu antibiotsku profilaxu ( Ciprinol 200mg).

Postoperativna njega pacijenta sastoji se od pomoći pri obavljanju osobne higijene,kontrole vitalnih znakova,boje i koonzistencije urina i primjene analgetika, antibiotika. Nisu zabilježene intraoperativne i postoperativne komplikacije. Kateter se vadi 3 tjedna iza operacije.

Za vrijeme praćenja bolesnika kojima je rađena laserska ureterotomia (2 mjeseca) – kod jednog je došlo do povrata strikture uretre.

Endoskopska laserska ureterotomia je siguran minimalno invazivan operativni zahvat. Laserska ureterotomija radi se kod nas od 10 mjeseca 2011.