Ureterorenoskopija na klinici za urologiju

Strčić N, Kukura G, Vitas L.

Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Rijeka, Rijeka, Hrvatska

Uvod i cilj rada

Brz razvitak endourologije, stalno usavršavanje endoskopa i pripadajućega pribora značajno su izmjenili načela dijagnostike i liječenja patoloških promjena u mokraćovodu i bubrežnoj nakapnici. Prva ureterorenoskopija (URS) na Klinici za urologiju Kliničkoga bolničkoga centra Rijeke učinjena je 1993. godine. Do 29.02.2012. učinjene su ukupno 3 184 ureterorenoskopijske operacije. Cilj rada je procjena vrijednosti URS, njezin udio u svezi s patologijom te prikazati ulogu instrumentarke u URS.

Pacijenti i metode rada

Analizirali smo sve bolesnike u kojih je tijekom 2011. godine učinjena URS. Podaci su dobiveni analizom medicinske dokumentacije bolesnika, uključujući i operacijski protokol. Učinjena je statistička obrada dobivenih podataka uz poseban naglasak na uočavanje specifičnosti rada sestre instrumentarke za vrijeme URS.

Rezultati

Tijekom 2011. godine učinjeno je ukupno 138 ureterorenoskopija. U 114 bolesnika ( 82,6%) URS je učinjen zbog kamenca, a u preostalih 24 bolesnika ( 17,39%) radi rješavanja hidronefroze (najčešće kao posljedica maligne bolesti), ekstrakcije kalcificirane endoproteze i biopsije. Ureterolitijaza je bila češća u muških bolesnika (81 bolesnik-71%) i to lijevostrano (61 bolesnik-53%). Trećina operiranih već je bila liječena od urolitijaze. U 73 bolesnika (64%) bila je potrebna litotripsija, najčešće ultrazvučna (48 bolesnika- 66%). Intraoperacijski postavljena je drenaža (JJ endoproteza ili ureteralna sonda) u 101 (88,59%) bolesnika. Najčešća poslijeoperacijska komplikacija je bila febrilitet (8 bolesnika- 6%). U više od 50% bolesnika duljina hospitalizacija je bila samo 3 dana. Komplikacija sa strane instrumentarija nije bilo.

Diskusija i zaključak

URS je jednostavna operacija sa svim prednostima minimalno invazivnih metoda, rezervirana za iskusnog operatera i iskusnu instrumentarku. Zaključujemo da je URS operacija koja se uspješno i sigurno primjenjuje na našoj Klinici, najčešće u liječenju urolitijaza .