Upotreba fleksibilne ureterorenoskopije za liječenje nefrolitijaze u OB Šibenik

M.Bošnjak, D. Reljić, M. Paić, A. Mojsović, M. Selimović, M. Bujas 
OB Šibenik

Cilj:
Prikazati dosadašnje rezultate upotrebe fleksibilne ureterororenoskopije za liječenje nefrolitijaze na Odjelu za urologiju OB Šibenik u razdoblju od lipnja 2016. godine do kolovoza 2018. godine.

Materijal i metode:
Retrospektivni prikaz liječenja 86 bolesnika operiranih ovom metodom na našem Odjelu. Koristimo fleksibilni uređaj Storz Flex X2 i laser Richard Wolf MegaPulse Desktop 30+. Operativni zahvati se rade pod kontrolom RTG uređaja (C-luk). Podaci dobiveni iz BIS-a. Slikovni matrerijal je praćen u sustavu Impax. Bolesnici se postoperativno prate RTG snimkama urotrakta a u pojednim slučajevima bila je nužna MSCT kontrola.

Rezultati:
Do sada je na našem Odjelu liječeno 86 bolesnika sa nefrolitijazom. Od toga 44 muškaraca i 42 žene. Kod 39 bolesnika je kamen bio u lijevom a kod 47 u desnom bubregu. Prosječna dob bolesnika je 55 godina (19 – 82). Konkrementi su prosječne veličine 13 mm (5mm – 25mm). Access sheath je korišten kod 27 bolesnika (31.4 %). U preostalim slučajevima se fleksibilni instrument uvodio u kanalni sustav bubrega preko nitinolske žice. Nakon završetka litotripsije gotovo svim bolesnicima je postavljena „JJ“ proteza u kanalni sustav. Samo u dva slučaja „JJ“ proteza nije postavljena (2.3 %). Prosječno trajanje prvih 10 operacijskih zahvata bilo je 2 sata i 19 minuta dok je prosječno trajanje posljednjih 10 zahvata svedeno na 1 sat i 2 minute. Od ukupnog broja bolesnika liječenih na našem odjelu, 76 bolesnika je otpušteno kući prvi postoperativni dan (88.4%). Kod 10 bolesnika oporavak je bio produljen. Najčešće radi uroinfekcije ili blaže hematurije (otpušteni drugi ili treći dan), a kod jedne bolesnice je zabilježena ruptura renalnog parenhima. Liječena je konzervativno i otpuštena kući sedmi postoperativni dan. Kod 58 bolesnika (67.4 %) se nakon 2 tjedna nije našlo rezidualne litijaze. Nakon 2 mjeseca je 69 bolesnika (80.2 %) bilo bez rezidualne litijaze. Do sada je operativni zahvat ponovljen kod četiri bolesnika radi rezidualne litijaze (4.6 %).

Diskusija:
Dosadašnje iskustvo je pokazalo jako visoku sigurnost i učinkovitost laserske litotripsije uz pomoć fleksibilnog ureterorenoskopa. Krivulja učenja je izrazito zadovoljavajuća. Ograničavajući faktori su cijena opreme i velika osjetljivost instrumenata. Ovo je relativno nova metoda i zahtjeva detaljan probir bolesnika čiji konkrementi su podobni za destrukciju ovom metodom, (veličina, položaj, sastav). Svjedoci smo sve većeg broja bolesnika sa nefrolitijazom koji dolaze u našu ustanovu. To nam je potvrda kako je fleksibilna ureterorenoskopija metoda koja ima budućnost i vrijedi ulagati u opremu i edukaciju.