UNOMETER ABDO-PRESSURE-IAP monitoring sustav za prevenciju kompartment sindroma

Željka Golub, med.sestra; Marina Durbić, bacc. med.tech.; Danijela Škvorc, bacc.med.tech.
Odjel urologije, Opca bolnica dr.Ivo Pedisic-Sisak

UNOMETER ABDO-PRESSURE je sterilni komplet za kontinuirano mjerenje intraabdominalnog tlaka i precizno praćenje satne diureze.
Ovaj jednostavan sustav omogućuje monitoriranje intraabdominalnog tlaka kod pacijenta u roku 10 sekundi i to neograničeno tijekom 7 dana koliko se i smije koristiti.
Nema preračunavanja mjernih jedinica čime je maksimalno spriječena mogućnost pogreške.
Prednosti UNOMETER ABDO-PRESSURE monitoring sustava su:
sigurnost, jednostavnost, optimalno postavljanje i bezigleno uzimanje uzorka.