Transuretralna enukelacija prostate: inicijalna serija

Bojan Čikić, Tomislav Kuliš, Luka Penezić, Marjan Marić, Matko Leović, Željko Kaštelan
Klinika za urologiju KBC Zagreb

Kirurške metode liječenja simptoma donjeg urinarnog trakta zbog benignog povećanja prostate (BPH) evoluirale su kroz godine s brojnim inovacijama. Iako postoje razne terapeutske alternative, kirurška intervencija ostaje esencijalna, osobito za pacijente s izraženim simptomima. Transuretralna resekcija (TURP) predstavlja standard u kirurškom liječenju BPH, ali ima svoja ograničenja, posebno u kontekstu volumena prostate. Prema EAU (European Association of Urology) smjernicama TURP se preporuča za prostate <80mL.

Transuretralna enukleacija je kirurška tehnika kojom se uklanja adenom prostate unutar kirurške kapsule. Tehnika se može izvoditi pomoću različitih izvora energije (bipolar ili različiti laseri). U usporedbi s TURPom, omogućava operaciju prostate većih volumena, povezana je s manjim gubitkom krvi, a bolesnici se često brže oporavljaju i imaju kraće vrijeme hospitalizacije.

Cilj ovog rada je prikazati naša iskustva transuretralne anatomske enukleacije prostate. Od 2020. godine učinili smo 38 ovakvih zahvata. U 18 slučajeva učinjena je djelomična bipolarna enukleacija lobusa i potom resekcija bez upotrebe morcelatora, dok je u 20 slučajeva izvedena kompletna enukleacija adenoma s upotrebom morcelatora od prosinca 2022. godine. Prikazat ćemo proces učenja procedure, različite tehnike, te ishode zahvata.

Transuretralna anatomska enukleacija prostate pokazala se kao sigurna i efikasna operativna metoda, posebno za pacijente s prostatama većih volumena. Jedan od glavnih nedostataka je zahtjevna krivulja učenja, koja uzrokuje produljeno vrijeme operacije tijekom inicijalnih slučajeva. Međutim, širom upotrebom ove tehnike primjena otvorenih kirurških metoda liječenja BPH bi se svela na minimum.