Zdravstvena njega pacijenta sa mokraćnim kamencima (urolitijazom)

Kristina Prelas, bacc. med.teh.; Slavka Vrbat, ms Opća bolnica Šibenik Odjel kirurgije i urologije   Sažetak Tema ovog rada je jedna od najčešćih uroloških dijagnoza. Urolitijaza  (stvaranje kamenaca u mokraćnom sustavu)  češće pogađa muškarce nego žene, a sam uzrok joj još uvijek nije do kraja razjašnjen. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, lab. nalaza

Read more