Zdravstvena njega bolesnika nakon radikalne prostatektomije

Ivana Lovrić, Gorana Dujić Klinička bolnica Split, Odjel za urologiju, Šoltanska 1, 21 000 Split   Cilj/svrha: Cilj istraživanja je analiza ranih poslijeoperacijskih komplikacija nakon radikalne prostatektomije, te provođenje sestrinskih intervencija u prijeoperacijskoj i poslijeoperacijskoj njezi bolesnika, u svrhu prepoznavanja i smanjivanja ranih  komplikacija. Metoda: Analizirano je 114 povijesti bolesti bolesnika operiranih retropubičnom radikalnom prostatektomijom

Read more