Emocionalna inteligencija

Ivanka Gelo, bacc.med.tech. Klinika za urologiju KBC Zagreb   SAŽETAK Emocionalna inteligencija – produkt količine komunikacije između racionalnog i emocionalnog moždanog centra. Samosvijest, samoupravljanje, društvena svjesnosti i snalaženje u međuljudskim odnosima su četiri vještine koje sačinjavaju emocionalnu inteligenciju. Ljudi koji oštre svoju inteligenciju imaju jedinstvenu priliku da napreduju tamo gdje ostali posrću. IQ nije promjenljiv

Read more