Stres kao poslijedica promjena na radnom mjestu  zdravsvenih djelatnika  

Marija Malek, bacc.med. Techn.

Glavna sestra klinike za urologiju KBC Sestre Milosrdnice

Otpor  zaposlenika  promjenama

Promjena je nužnost suvremenog poslovanja, u svim vrstama radnih organizacija. Promjena je jedan od uvjeta razvoja, a često i opstanka. Međutim, svaka promjena izravno  uključuje i djeluje na ljude-zaposlenike, koji su jedan od najbitnijih čimbenika promjene. Vrlo često, možemo reći i najčešće, zaposlenici se opiru promjenama u radnoj organizaciji.

Na osobnoj razini, možemo navesti nekoliko najčešćih razloga za otpor:

– boje se nepoznatog
– nemaju prave  informacije
– ne osjećaju potrebu za promjenom
– nesigurni su
– nije im u interesu
– krivo je vrijeme za promjenu

Otpor  prema organizacijskim  promjenma može se javiti i zbog promjena u infrastrukturi institucije, administrativnog sustava ili tehnologije koja se koristi. Neke promjene  uključuju i promjenu lokacije, razbijanje postojećih timova i ili spajanje odjela i osoblja. Selidba u novi prostor i na novu lokaciju zahtjeva prilagodbu koja može dovesti do stresa kod zaposlenika koji osjećaju otpor ka promjenama.

Stres uzrokovan  organizacijskim promjenama dovest će do razvoja negativnih stavova prema promjeni i za to stres s vremenom postaje jedan od inhibitora promjene.

Najčešći uzroci stresa na poslu povezanog s promjenama su slijedeći:

– nesigurnost radnog mjesta
– visoki zahtjevi za postignućem
– tehnologija
– prilagodba kulturi radnog mjesta
– osobni i obiteljski problemi

Svaki pojedinac koji se nađe suočen s promjenom na poslu i zbog toga se osjeća izloženim stresu, može poduzeti neke mjere kako bi se zaštitio. Neke od tih mjera su uobičajeni postupci koji su primjenjivi u svm stresnim situacijma, a neke su posebno primjenjive u stresnim situacijma na poslu.

Uz malo posvećivanje vlastitim potrebama i nalaženjem vlastitih ciljeva u ciljevima radne organizacije, moguće je izbjeći stres i lakše se prilagoditi promjenama na poslu.