Spisak predavača na simpoziju za sestre i medicinske tehničare 2014

1. Lidija Vitas, Dragana Petrač, Klinika za urologiju, KBC Rijeka
Preemptivna transplantacija bubrega – prikaz bolesnika

2. Marija Malek, bacc.med.teh., Klinika za urologiju KBC Sestre Milosrdnice, Zagreb
Stres kao posljedica promjena na radnom mjestu zdravstvenih djelatnika

3. Ivanka Gelo, Klinika za urologiju, KBC Zagreb
Erektilna disfunkcija (ED)

4. Iva Galović mag.pharm., Sandoz d.o.o. i Zoran Parancin med.teh, Odjel kirurgije i urologije, Opća županijska bolnica Šibensko-kninske županije
LERIN®5 mg implantat (leuprorelin) – RJEŠENJE JE POD KOŽOM!

5. Antonija Garai Jakovljević, bacc. med. tech, Tihana Troha, ms Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za urologiju
Akutni skrotum kao hitno stanje u urologiji

6. Nada Strčić, Sanja Juretić, Klinika za urologiju, KBC Rijeka
Transuretralne resekcije tumora mokraćnog mjehura bipolarnom metodom

7. Ivica Ražnjević bacc. med. tech., Opća bolnica Zadar , Odjel za urologiju
Postoperativne komplikacije i zadaci med. sestre/tehničara nakon radikalne laparoskopske prostatektomije

8. Kristina Filipović, Klinika za urologiju KBC Zagreb
Perioperativna zdravstvena njega bolesnika kod obiteljske transplantacije bubrega

9. Marija Omazić, bacc. med. techn., Ružica Varga, bacc. med. techn., Klinika za urologiju, Klinički bolnički centar Osijek
Jatrogene bolesti u urologiji

10. Draženka Rob i Irena Ladić, Županijska bolnica Čakovec, Urološka ambulanta
Biopsija prostate

11. Božena Slatina, dipl.med.techn., Anica Mašić, med.techn, Opća bolnica Varaždin, Odjel za urološke bolesti
Zbrinjavanje kronične rane skrotalnog apscesa

12. Zoran Parancin, med.teh., Odjel kirurgije i urologije, Opća županijska bolnica Šibensko-kninske županije
Psihofizioterapija kod stres inkontinencije

13. Ivana Vidošić, bacc.med.techn, Ivana Barić, ms, Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za Urologiju
Biopsija bubrega

14. Martina Bituh, Klinika za urologiju KBC Zagreb
Planiranje zdravstvene njege inkontinentnog bolesnika nakon radikalne prostatektomije

15. Mira Šitina, Emica Rubil, Opća županijska bolnica Požega
Zdravstvena njega bolesnika prije i nakon nephrectomie – prikaz slučaja

16. Danijela Jokić, m.s., Ljubenka Jakopec, m.s.; Zavod za urologiju, KB Sveti Duh
Uloga medicinske sestre u peri i intraoperativnoj skrbi bolesnika uslijed operacije cistektomije – derivacija urina po Hautmannu