Finalni program – Simpozij za medicinske sestre i tehničare „Urology today 2014“

SIMPOZIJ ZA MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARE „UROLOGY TODAY 2014“
SYMPOSIUM FOR NURSES AND TEHNICIANS „UROLOGY TODAY 2014“

FINALNI PROGRAM / FINAL PROGRAMME
Četvrtak 22.05.2014. / Thursday 22nd May 2014

14.00-22.00 DOLAZAK I REGISTRACIJA / ARRIVAL AND REGISTRATION
20.00-20.30 SVEČANO OTVARANJE / OPENING CEREMONY
20.30-23.00 VEČERA / DINNER
___________________________________________________

Petak 23.05.2014. / Friday 23th May 2014

Dvorana Athena – Athena hall

09.30 Uvodna riječ / Welcome speech
Predsjednik Hrvatskog urološkog društva Prof.dr.Željko Kaštelan
Predsjednica Hrvatske udruge uroloških medicinskih sestara i tehničara u osnivanju Ivanka Gelo
Glavna sestra Opće županijske bolnice Šibensko-kninske županije Snježana Jušić

10.00 -11.00 Session 1:

BOARD:
Zoran Parancin, med.teh., OB Šibenik
Lidija Vitas, bacc.med.teh., KBC Rijeka
Snježana Jušić, bacc. med.teh., OB Šibenik

Prezentacija predavanja / Lectures presentations

 

1. Lidija Vitas, Dragana Petrač, Klinika za urologiju, KBC Rijeka
Preemptivna transplantacija bubrega – prikaz bolesnika

2. Marija Malek, bacc.med.teh.,Glavna sestra Klinike za urologiju KBC Sestre Milosrdnice Zagreb
Stres kao posljedica promjena na radnom mjestu zdravstvenih djelatnika

3. Ivanka Gelo, bacc.med.teh., Klinika za urologiju KBC Zagreb
Erektilna disfunkcija (ED)

11.00 -11.30 Pauza za kavu / Coffee break
11.30 -14.00 Session 2:

BOARD:
Ivanka Gelo, bacc.med.teh., KBC Zagreb
Marija Malek, bacc.med.teh., KBC Sestre Milosrdnice Zagreb
Ana Brežnij, bacc.med.teh., KBC Osijek

Prezentacija predavanja / Lectures presentations

 

4. Sponzorirano predavanje Sandoz:
LERIN®5 mg implantat (leuprorelin) – RJEŠENJE JE POD KOŽOM!
Iva Galović mag.pharm., Sandoz d.o.o. i Zoran Parancin med.teh, Odjel kirurgije i urologije, Opća županijska bolnica Šibensko-kninske županije

5. Antonija Garai Jakovljević, bacc. med. tech., Tihana Troha, ms, Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za urologiju
Akutni skrotum kao hitno stanje u urologiji

6. Nada Strčić, Sanja Juretić, Klinika za urologiju, KBC Rijeka
Transuretralne resekcije tumora mokraćnog mjehura bipolarnom metodom

7. Ivica Ražnjević, bacc. med. tech., Odjel za urologiju, Opća bolnica Zadar
Postoperativne komplikacije i zadaci med. sestre/tehničara nakon radikalne laparoskopske prostatektomije

8. Kristina Filipović, Klinika za urologiju KBC Zagreb
Perioperativna zdravstvena njega bolesnika kod obiteljske transplantacije bubrega

9. Marija Omazić, bacc. med. techn., Ružica Varga, bacc. med. techn., Klinika za urologiju, klinički bolnički centar Osijek
Jatrogene bolesti u urologiji

14.00 -15.30 Ručak / Lunch

Subota 24.05.2014. / Saturday 24th May 2014.

Dvorana Athena – Athena hall

09.00 -11.00 Session 3:

BOARD:
Draženka Rob, bacc.med.teh., OB Čakovec
Nada Strčić, bacc.med.teh., KBC Rijeka
Božena Slatina, dipl. med.teh., OB Varaždin

Prezentacija predavanja / Lectures presentations

 

10. Draženka Rob, Irena Ladić, Županijska bolnica Čakovec, Urološka ambulanta
Biopsija prostate

11. Božena Slatina, dipl.med.techn., Anica Mašić, med.techn, Opća bolnica Varaždin, Odjel za urološke bolesti
Zbrinjavanje kronične rane skrotalnog apscesa

12. Zoran Parancin, med.teh., Odjel kirurgije i urologije, Opća županijska biolnica Šibensko-kninske županije
Psihofizioterapija kod stres inkontinencije

13. Ivana Vidošić, bacc.med.techn, Ivana Barić, Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za Urologiju
Biopsija bubrega

14. Martina Bituh, Klinika za urologiju KBC Zagreb
Planiranje zdravstvene njege inkontinentnog bolesnika nakon radikalne prostatektomije

11.00 -11.30 Pauza za kavu / Coffee break
11.30 -13.00 Session 4:

BOARD:
Antonia Garai Jakovljević, bacc.med.teh., KBC Osijek
Ivica Ražnjević, bacc.med.teh., OB Zadar
Branka Satončić, bacc.med.teh., OB Pula

Prezentacija predavanja / Lectures presentations

 

15. Mira Šitina, Emica Rubil, Opća županijska bolnica Požega
Zdravstvena njega bolesnika prije i nakon nephrectomie – prikaz slučaja

16. Danijela Jokić, med.ses., Ljubenka Jakopec,med.ses, Urološka operacija, KB Sveti Duh
Uloga medicinske sestre u peri i intraoperativnoj skrbi bolesnika uslijed operacije cistektomije – derivacija urina po Hautmannu

Sastanak Hrvatske udruge uroloških medicinskih sestara i tehničara u osnivanju

 

14.00 -15.30 Ručak / Lunch
12.30 – 16.00

Organized transfer to the hotel or to the airport, according to an earlier agreement with the technical organizer
Organizirani transfer sudionika u hotel ili prema zračnoj luci prema ranijem dogovoru s tehničkim organizatorom

Note: Organizing Committee reserves the right to make changes in the program depending on the number and duration of lectures and surgical procedures.
Napomena: Organizacijski odbor zadržava pravo izmjena u programu ovisno o broju i trajanju predavanja i operacijskih zahvata.