Sedamdeseta obljetnica smrti prof. dr. sc. Aleksandra Blaškovića (1882. – 1953.)

prof.dr.sc. Igor Tomašković
Klinika za urologiju KBC Sestre milosrdnice
Hrvatsko urološko društvo

Prof. dr. sc. Aleksandar Blašković je rođen 20. srpnja 1882. godine u Varaždinu gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju je polazio u Varaždinu, Zagrebu i Budimpešti. Medicinu je studirao u Budimpešti i Beču, gdje je promoviran 1907. godine. Liječničku praksu započeo je u Bolnici milosrdnih sestara u Zagrebu kao suradnik prof. dr. Dragutina Mašeka i prof. dr. Teodora Wickerhausera. Od 1911. do 1914. radio je u Osijeku gdje je, po uzoru na Mašekov, vodio mješoviti odjel s otorinolaringološkim, dermatološkim i urološkim bolesnicima. Nakon mobilizacije u Prvom svjetskom ratu provodi dulji period u zarobljeništvu, dijelom u Moskvi, gdje je obavljao i liječničku praksu. Po povratku iz zarobljeništva preuzima 1919. Mašekov odjel i uspješno prati sve tri specijalnosti. Godine 1927. godine izabran za honorarnoga profesora za predmet Urologija čime počinje njegova nastavnička karijera na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Već sljedeće 1928. godine dijeli se čuveni IV odjel na tri samostalna odjela: dermatološki, otorinolaringološki i urološki. Urološki odjel vodi prof. Blašković. Time nastaje prvi samostalni urološki odjel na području Hrvatske, a i u tadašnjoj državi Kraljevini Jugoslaviji. Aleksandar Blašković je u to vrijeme bio svestrani kirurg, te se okušao u mnogim kirurškim disciplinama od otorinolaringologije preko opće kirurgije, urologije do neurokirurgije. Blašković je uveo kod nas mnoge velike operacije kao uobičajene postupke. Tako je 1920. godine izveo uspješno prvu nefrotomiju i nefrektomiju (uz asistenciju prof.dr.V. Florschütza i prim. dr. K. Tauszka), 1921. godine prvu Coffeyevu obostranu ureterosigmoideostomiju, 1924. godine prve perinealne prostatektomije, oko 1927. Godine prve resekcije n. hypogastrici et n. errigentis, prve adrenalektomije i aortalgangliektomije, 1932. godine uveo je endoskopske transuretralne elektrotomije, 1946. Godine Millinovu retropubičku prostatektomiju i dr.
Prvi je kod nas radio WAR-reakciju i objavio je u Liječničkom vjesniku dva rada »O serodijagnostičkoj reakciji na sifilis po Wassermannu i njenim modifikacijama«.
Njegov bolnički urološki odjel imao je prema opsegu i dometu svoga medicinskog rada sve značajke pravog kliničkog odjela, što je i postao godine 1941. odlukom vijeća Medicinskog fakulteta na čelu s dekanom prof. A. Šercerom. Godine 1943.Aleksandar Blašković je izabran za izvanrednoga profesora, a 1944. godine promoviran je u zvanje redovnoga profesora na Katedri za urologiju.
Kroz punih 18 godina (od 1927. do1945.), održavao je nastavu iz dva kolegija na Medicinskom fakultetu, a uz to je održao mnogobrojna stručna predavanja u Zboru liječnika Hrvatske i izvan njega, osobito u bolničkoj stručnoj sekciji. Objavio je oko 20 radova iz različitih poglavlja urologije. Osim toga objavio je nekoliko radova iz područja dermatovenerologije i kirurgije. Sudjelovao je aktivno na domaćim i stranim medicinskim kongresima. Tako je 1930. godine na Sveslavenskom kongresu u Splitu iznio svoje radove o resekciji hipogastrikusa i erigensa, a 1936. godine na Kirurškom kongresu u Ljubljani objavio je rad o pitanju nefrolitijaze i mokraćne litogeneze. Sudjelovao je i na Urološkom kongresu 1924. godine u Rimu, a 1934. godine u Beču. Za vrijeme NDH sudjelovao je kao znanstveni suradnik u Hrvatskoj enciklopediji. Blašković je u dva maha bio predsjednikom Zbora liječnika Hrvatske i to u burnom razdoblju usred političkog previranja od 1920-1923. godine i od 1925. do 1927. godine.
Prof.dr. Aleksandra Blaškovića, s obzirom na izrečeno, s pravom smatramo “ocem hrvatske urologije”. Utemeljitelj je prvog samostalnog odjela 1928, prve Klinike za urologiju 1941, prvi je nastavnik i profesor urologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Umirovljen je 1951. godine, a umro 27.03.1953, godine u Zagrebu. Pokopan je na Mirogoju.

Literatura :
1. Krivec O. Prof. dr. Aleksandar Blašković, 1882–1953. Liječnički vjesnik, 75(1953) 5/6, str. 204–205.
2. Krivec O. Sjećanja na prof. dr.Aleksandra Blaškovića (1882–1953). Ibid., 95(1973) 5, str. 285–289.
3. Oberiter B, Novak R. Klinika za urologiju. Anali Kliničke bolnice “Dr. M.Stojanović”, 1985, 24, 105 – 106.
4. Galić J. Život i djelo prof. dr. sc. Aleksandra Blaškovića (1882. – 1953.), nestora hrvatske urologije. Med Vjesn 2005; 37(1-4): 17-20.