• 18/06/2012
  • 0

  Zdravstvena njega uroloških bolesnika kod endoskopskih operacija

  I.Perinović, M. Bučić, A. Zekanović Odjel za urologiju, Opća bolnica Zadar Na Odjelu za urologiju OB Zadar, svakodnevno se izvode endoskopske operacije kamenaca mokraćovoda, mokraćnog mjehura i bubrega, tumora mokraćnog mjehura, hiperplazije prostate, te suženja mokraćne cijevi. Godišnje se u prosjeku obavi oko 300 endoskopskih operacija. Preoperativna priprema bolesnika počinje dolaskom u bolnicu , a

  Read more
  • 18/09/2018
  • 0

  Zdravstvena njega uroloških bolesnika kod endoskopskih operacija

  Kristina Arambašić bacc. med.techn; Maja Karabatić, mag.med.techn; Zoran Parancin, med. techn Odjel za urologiju, Opća bolnica Šibenik Na Odjelu za urologiju OB Šibenik izvode se endoskopske operacije raznih bolesti poput kamenaca ( mokraćnog mjehura, mokraćovoda i bubrega), strikture uretre, tumora mokraćnog mjehura te hiperplazije prostate. Medicinska sestra na urologiji osim uobičajenih standardnih postupaka primjenjuje i

  Read more
  • 10/04/2013
  • 0

  Zdravstvena njega pacijenta sa mokraćnim kamencima (urolitijazom)

  Kristina Prelas, bacc. med.teh.; Slavka Vrbat, ms Opća bolnica Šibenik Odjel kirurgije i urologije   Sažetak Tema ovog rada je jedna od najčešćih uroloških dijagnoza. Urolitijaza  (stvaranje kamenaca u mokraćnom sustavu)  češće pogađa muškarce nego žene, a sam uzrok joj još uvijek nije do kraja razjašnjen. Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, lab. nalaza

  Read more
  • 16/05/2014
  • 0

  Zdravstvena njega bolesnika prije i nakon nephrectomie – prikaz slučaja

  Mira Šitina, Emica Rubil, Opća županijska bolnica Požega Sažetak Bolesnik N:N: 1930.g.boravio je na odjelu urologije OŽB Požega u dva navrata,svaki put zaprimljen preko hitnog bolničkog prijema. U prvom trodnevnom boravku, nakon učinjene hitne dijagnostike, isčitava se iz liječničkih nalaza “da je bolesnik primljen radi velike palpabilne tvorbe koja zauzima cijeli gornji desni abdomen, te

  Read more