Rad urološke dnevne bolnice

Maja Bedek, Zavod za urologiju, KB „Sveti Duh“ , Zagreb

Dnevna bolnica Zavoda za urologiju KB „Sveti Duh“ započela je s radom u rujnu 2022. godine. U radu sudjeluje 11 specijalista urologa, 3 specijalizanata, te medicinske sestre. U dnevnoj bolnici se primarno provodi prijeoperacijska priprema bolesnika koja se sastoji od standardnih nalaza i pretraga. Prednost imaju onkološki bolesnici. Dnevni kapacitet je maksimalno do 5 pacijenata s mogućnošću smještaja na odjel u slučaju potrebe za nepokretne pacijente.

Opis rada medicinske sestre je dogovaranje termina obrade, pregled anesteziologa, te dogovaranje ostalih potrebnih pregleda i/ili pretraga (kardiološka, pulmološka, neurološka, radiološka…), također zadužena je i za vođenje medicinske dokumentacije (decursus, evidencija terapije, nadzorne liste – njega urostome).

Na dan obrade pacijenti se upisuju u čekanu Dnevne bolnice, mjere se vitalne funkcije, oduzimaju se uzorci za laboratorijske pretrage te se prema potrebi radi procjena nutritivnog statusa. Po završenoj obradi s mišljenjem anesteziologa, ako nema potrebe za daljnjom obradom urolog operater određuje termin hospitalizacije.

Naglasak se stavlja na nepokretne pacijente koji se primaju početkom radnog tjedna zbog pojačane potrebe za zdravstvenom njegom nepokretnih pacijenata. Također se vodi briga o pacijentima kojima je izolirana rezistentna bakterija iz urinokulture u smislu smještaja na odjel (izolacija) i primjene mjera kontaktne izolacije.

Osim prijeoperacijske obrade u dnevnoj bolnici se provodi edukacija i njega urostome, te primjena antibiotske i antikoagulantne terapije.