Psihofizioterapija kod stres inkontinencije

Zoran Parancin, med.teh.

Odjel kirurgije i urologije, Opća bolnica Šibenik, Hrvatska

SAŽETAK: Stres inkontinencija najčešće se javlja kod pacijenata prilikom kašlja, kod kihanja, podizanja tereta ili izvođenja nekog pokreta, što to dovodi do podizanja pritiska unutar trbušne šupljine. U svijetu postoji veliki broj oboljelih, oko 200 milijuna, a od toga je 65 milijuna žena. Kroz ovo predavanje biti će govora o postoperativnoj inkontinenciji i o inkontinenciji druge i treće životne dobi. Kroz ovo izlaganje želim govoriti o problemima inkontinencije i o situacijama koje izazivaju nelagodu kod samih pacijenata (osjećaj straha, stida, onemogućavanja funkcioniranja u svakodnevnom životu), i želim istaknuti da inkontinencija ne treba stvarati prevelike probleme, da uz takvo stanje pacijentima uz kvalitetnu terapiju (Becke – Boden gimnastiku) omogućava se normalan i kvalitetan život, a ujedno se dobiva na uštedi kod samog pacijenta, nisu mu potrebna dodatna pomoćna sredstva. Kod svih kategorija pacijenata moje iskustvo mi govori da u radu s pacijentima u velikoj većini poboljšavamo kvalitetu života, kako u psihičkom tako i u fizičkom pogledu.