Procjena kvalitete života pacijenata ovisno o vrsti derivacije nakon radikalne cistektomije

M.Kordić, A.Kvesić, D.Tomić, M.Tipurić, D.Zalihić, V.Bekavac, J.Baranik, M. Ignatkov, K.Pavlović,

Klinika za urologiju SKB Mostar, F BiH

SAŽETAK

Cilj: Procjeniti kvalitetu života kod pacijenata sa ortotopičnom derivacijom urina, Mainz-Pouch II derivacijom i ilealnim konduitom nakon radikalne cistektomije.

Ispitanici i metode: Tijekom 5 godina retrospektivno i prospektivno je anal-izirana kvaliteta života korištenjem EORTC QLQ C-30, kod 190 pacijenata kojima je učinjena radikalna cistektomija u periodu od 1989. godine do 2010.godine u Zavodu za urologiju Opće bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu i na Klinici za kirurgiju i urologiju Kliničke bolnice u Mostaru. Pacijenti su podijeljeni u tri skupine i to 90 ispitanika sa modificiranom ureterosigmoi-dostomijom (Mainz-pouch II), 50 ispitanika sa ureteroileokutanostomijom (Brickerov mjehur) i kod 50 ispitanika sa ortotopnim novim mjehurom (po Hautmanu).

Rezultati: Pacijenti sa derivacijom po Hautmannu imali su prosječnu vrijednost QL2 89,8, sa ilealnim konduitom prosječna vrijednost QL2 bila je 69,4, dok je prosječna vrijednost QL2 kod pacijenata sa derivacijom po Mainz-pouch II bila 64. Hi kvadrat test ekvivalentnih parova skala metode Hautman I Mainz-Pouche II, pokazao je da nema statistički značajne razlike među metodama. Kod usporedbe kontinencije između dvije metode, Hi kvadrat test ekvivalentnih parova skala metode Hautman I Mainz-Pouche II, pokazao je da nema statistički značajne razlike među metodama.

Zaključak: Analiza kvaliteta života mjerena EORTC QLQ C-30 upitnikom kvalitete života daje značajnu prednost pacijentima sa ortotopičnom derivacijom u odnosu na derivaciju ilealnim konduitom i modificiranom ureterosigmoidostomijom. Što je još važnije, pokazalo se da je kvalitet života mjeren EORTC QLQ C-30 prihvatljiv i primjenjljiv za ovu vrstu pacijenata.

Ključne riječi: Kvaliteta života, EORTC QLQ C-30, ortotopična derivacija, Mainz-Pouch II, ilealni konduit