Primjena novih operativnih tehnika i materijala za liječenje stres i urgentne inkontinencije

A.Mojsović, D. Reljić, M.Paić, M.Bošnjak, M.Selimović, M.Bujas
Odjel Urologije, Opća Županijska bolnica Šibenik

Uvod:
Prije dvije godine Odjel Urologije OB Šibenik pribavio je uređaj za mikciometriju i cistometriju. Urodinamske pretrage su ranije u Dalmaciji bile dostupne samo u jednoj privatnoj urološkoj poliklinici u Splitu i na Klinici za Ginekologiju KBC Split. To je bio pocetak našeg bavljenja ovim dijelom urologije.

Cilj rada:
Rektrospektivno istražiti sveukupan broj pacijenata podvrgnutih urodinamskim pretragama u OB Šibenik. Dodatno izvršiti analizu obavljenih terapijskih procedura i stanja pacijentica nakon urodinamske pretrage u svrhu dokazivanja učinkovitosti urodinamskih pretraga i novih operacijskih tehnika za stres i urgentnu inkontinenciju.

Bolesnici i metode: 
Za navedeno razdoblje obradili smo protokle svih urađenih urodinamskih pretraga i preporuka za dalje liječenje. Izvršili smo analizu kontrolnih pregleda dostupnih u BIS-u naše bolnice.

Rezultati:
U navedenom razdoblju obavljeno je 112 urodinamskih pretraga. 62 pacijenata je ženskog spola (55,35%), a 50 pacijenata je muškog spola (44,64%). 58 pacijenta (51,78%) je iz Šibensko-Kninske županije ; 32 pacijenta (28,57%) je iz Splitsko-Dalmatinske županije, 18 pacijenta (16,96%) je iz Zadarske županije, 2 pacijenta (1,78%) je iz Ličko-Senjske županije, 1 pacijent (0,89%) je iz Dubrovačko-Neretvanske županije. Kod svih 112 pacijenata urađena je cistometrija. Mikciometrija/Uroflow je obavljen u svih pacijenata osim onih koji je nisu uspjeli zbog potpune retencije. Kod nekih pacijenata u sklopu proširene obrade na našem odjelu urađena je profilometrija, UZ, cistoskopija, RTG dinamička mikciografija. Kod 16 pacijentica s stres inkontinencijeom smo uveli smo novu kiruršku tehniku liječenja SUI periuretralnom aplikacijom hijalurona – URODEX. Kod jedne pacijentice uradili smo novu kiruršku tehniku liječenja SUI periuretralnom aplikacijom silikona – UROLASTIC koja prema dostupnim studijama nudi trajnije riješenje stres inkontinencije ali uz porast cijene troškova zahvata.

Ranije smo u tri mlađa punoljetna pacijenta izljecili VUR suburetralnom transuretralnom aplikacijom hijalurona – VUREX, pa smo imali pozitivna iskusta s aplikacijom hijalurona, stoga nam je lijecenje stres inkontinencije URODEX-om došlo kao nastavak primjene slične tehnike. Svih 17 operiranih pacijentica je potpuno kontinentno a najduzi period kontinencije je za sada16 mjeseci. Većih komplikacija nismo imali. Kod tri pacijentice ( 17,64 % ) razvila se postoperativna komplikacije u vidu retencije koja je riješena 24 satnim nošenjem urinarnog katetera Foley ch 14. Jedna pacijentica je razvila periuretralni apsces koji je saniran kirirški uz antibiotsku th. Dvije pacijentice su zahtjevale ponovni zahvat jer nismo prvim zahvatom postigli dovoljnu razinu kontinencije. Kod jedne pacijentice koja je ranije operirana zbog periuretralnog apscesa i nakon toga razvila potpunu inkontinenciju bila su potrebna četri zahvata periuretralne aplikacije hijalurona do postizanja potpune kontinencije. Kod četri pacijentice ( 23,52%) zaostala je komponenta urgentne inkontinencije koja je kod tri pacijentice u potpunosti sanirana minimalnim dozama urospazmolitika. Jedna pacijentica ima jaci oblik UTI, ali je zbog visoke dobi (78) godina i teškoća u putovanju odbila je dalje liječenje. Raspon godina operiranih pacijentica je od 39 do 78 godina, srednja dob je 57,27 godina.
Za postizanje kontinencije najčešće nismo koristili sve 4 doze hijaloruna priložene u kitu, raspon potrebitih doza varira od dvije do četiri, prosječno smo trošili 3 doze za postizanje potpune kontinencije. Kod jedne pacijentice trebalo je 6 doza hijalurona za postizanje potpune kontinencije u jednom zahvatu. Najviše utrošenih doza ukupmo 8 uporabljeno je za 4 puta operiranu pacijenticu. Za naglasiti je da su četri pacijentice ranije imale operativne zahvate radi lijecenja SUI , od čega dvije sling metodama. Četrnaest pacijentica (82,35 %) otpuštene su prvi postoperacijski dan, a tri drugi postopercijski dan nakon uklanjnja katetera zbog retencije. Stjecanjem iskustva postigli smo da operacije stres inkontinencije kod žena više ne radimo u općoj anesteziji nego ih sad obavljamo u lokalnoj anesteziji aplikacijom periuretralnog bloka 2 % lidokainom. Osim navedenih operativnih tehnike stres inkontinenciju na našem odjelu stres inkontinenciju liječimo izvantjelesnom magnetnom indukcijom / Neokontrol stolicom i biofeedback vježbama na urodinamskom uređaju Solar Blue. Izvan ovih rezultata liječenja stres inkontinencije kod žena treba naglasiti da smo u tri pacijenta koji su imali inkontinenciju nakon RRP izveli zahvat periuretralne aplikacije hijaluronom uz postizanje kontinencije kod dva pacijenta i značajnog poboljšanja kod trećeg pacijenta. Kod jednog pacijenta od RRP je prošlo 15 mjeseci, kod drugog 10 godina, a kod trećeg 12 godina. Jedan pacijent nosio je uloške a dva pacijenta nosila su pelene danju i noču.

Postoperativno jedan je kontinentan, drugome je danas dovoljan jedan tanki uložak dnevno – suh je noću, a treći treba 2-3 uloška dnevno uz kontintnost noću. Svi su otpušteni prvi postoperacijski dan bez komplikacija. Za liječenje urgentne inkontinencije kod muškaraca i žena na našem odjelu uz medikamentoznu terapiju zadnjih šest mjeseci koristimo funkcionalnu elekrostimulaciju mokracnog mjehura FES, a prije četri mjeseca izvršili operativni zahvat intravezikalne aplikacije Botox toksina uz potpuni uspjeh, frekvencija mokrenja kod pacijentice je s 20-tak puta dnevno svedena na 3-4 mikcije dnevno, bez retencije urina. Pacijentici je aplicirano 100 ij botox toksina i povoljni učinak je trajao tri mjeseca, planira se ponovna aplikacija uz povecanje doze na 150 ij.

Zaključak:
U razdoblju od 22.07.2016 do 22.07.2018. godine obavljeno je 112 urodinamskih pretraga i 21 operativni zahvat liječenja inkontinencije. Visok stupanj uspješnosti lijecenja inkontinencije kod oba spola postigli smo zbog toga što smo na našem odjelu sposobni dodatno proširiti broj pretraga i zbog toga što imamo mogućnost terapije izvantjelesnom magnetnom indukcijom / Neokontrol, FES TEENS uređajem i provođenjem biofeedback procedure na Solar Blue urodinamskom uređaju. Osim navedenog uveli smo nove kirurške tehnike liječenja SUI kod žena URODEX –om i UROLASTIC-om uz kirurško liječenje UTI intravezikalnom aplikacijom Botoxa. Liječenje stres inkontinecije periuretralnom aplikacijom hijalurona pokazalo se kao učinkovita i sigurna metoda za naše pacijentice čak i ako su ranije imale kirurške zahvate lijecenja SUI. Početna iskustva u liječenju post RRP inkontinencije kod muškaraca periuretralnom aplikacijom hijalurona, u periuretralnoj aplikaciji silikona kod liječenja SUI kod žena i intravezikalnoj aplikaciji Botoxa su obečavajuća.