Prikaz slučaja: Paratestikularni lipom kao dijagnostički izazov

Ana Magdalena Glas¹, Domagoj Rašić¹, Stela Bulimbašić², Pero Bokarica¹
¹Zavod za urologiju, Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvatska
²Klinički zavod za patologiju i citologiju, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Uvod:
Paratestikularni tumori čine 7% svih tumora skrotuma te mogu imitirati ingivalnu herniju ili hidrokelu. 70% tumora je benign te je najčešći lipom. Prikazujemo bolesnika sa intraskrotalnim lipomom koji se prezentirao kao epididimitis.

Prikaz slučaja:
Četrdesetogodišnji bolesnik bez ranijih komorbiditeta došao je u OHBP zbog febiliteta uz oteklinu i bolnost desnog hemiskrotuma unazad 3 dana. Kliničkim pregledom pronađe se uvećan i bolan desni pasjemenik, bez fluktuacije, ultrazvučno heterogen no bez lokalizirana anehogena odjeka te obostrano izoehogeni testis uredna parenhima i kliničkog statusa. S obzirom nanavedeno provede se empirijska antibiotska terapija.

Na kontrolnom pregledu subjektivno značajno poboljšanje uz jednak lokalni nalaz te blaže poviše neupalne parametre (L 10,2). Tumorski marker su bili uredni (AFP 3, BHCG<2, LDH 104). Po provedenoj antibiotskoj terapiji uz uredne parameter upale zaostaje uvećan desni pasjemenik, ultrazvučno heterogen bez protoka te se indicira eksploracija desnog hemiskrotuma. Učini se skrotalni rez desno te se prikaže tvorba koja se u cijelosti odvoji od testis i funikulusa. Učini se klinasta ekscizija te se pošalje na hitni intraoperativni PHD. Na PHD-u se vizualizira vezivno tkivo bez sigurnih znakova maligne alteracije. Potom se navedena tvorba ekscidira u cijelosti i pošalje na PHD.

Konačni PHD nalaz opisuje tvorbu 7.5×5.5×5 cm s tankom ovojnicom na površini. Histološki se u najvećem dijelu materijala vidi zrelo masno tkivo s područjima degeneracije I starijom nekrozom masnog tkiva.Postoperativno lokalno nalaz uredan, bolesnik bez tegoba.

Zaključak:
Kod ultrazvučno nejasnih tvorbi skrotuma, eksploracija skortuma i patohitohistološka analiza ispravan je put do konačne dijagnoze i adekvatnog daljnjeg liječenja.