Prijapizam – hitni urološki operativni zahvat

Kristina Bukarica, Danijela Prgomet
Zavod za urologiju, KB „Sveti Duh“ , Zagreb

Prijapizam je stanje bolne, nevoljne i dugotrajne erekcije koje je nevezano za seksualno uzbuđenje i podražaje. Predstavlja hitno urološko stanje zbog visokog rizika od trajnog oštećenja erektilnog tkiva. Najčešći uzroci nastanka su nekritično uzimanje lijekova ili injekcija u spolovilo ili kao posljedica konzumiranja antidepresiva s opijatima.

Postoje dva tipa prijapizma: ishemijski i neishemijski. Neishemijski ili arterijski tip nastaje prilikom ozljede arterija unutar erektilnog tkiva. Ishemijski ili venski tip nastaje zbog sporog venskog protoka što za posljedicu ima stvaranje tromba. Simptomi su: tvrda erekcija uz mekani glans i uretralni dio spolovila.

Nakon fizikalnog pregleda i laboratorijske analize krvi uz ultrazvučni obojeni dopler penisa, pristupa se liječenju. Liječenje može biti farmakološko ili kirurško. Tijekom kirurškog zahvata važnu ulogu ima, uz operatera, anesteziologa i anesteziološkog tehničara, medicinska sestra instrumentarka. U radu sudjeluju „oprana“ i „slobodna“ medicinska sestra.

Zadaća medicinske sestre je priprema pribora, prostora i osiguravanje sigurnosti pacijenta prilikom operativnog zahvata. Timski rad i kvalitetna komunikacija značajni su za uspješnost operativnog zahvata.