Preoperativna priprema i postoperativna njega pacijena kod transvezikalne prostatektomije

Bolanča Marijana, vms

Odjel kirurgije i urologije, Opća bolnica Šibenik, Hrvatska

Cilj ovog predavanja je obnavljanje zbanja o oboljenjima prostate (hipertrofija prostate i karcinom prostate), te o sestrinskim dijagnozama i intervencijama vezanim uz preoperativnu pripremu i postoperativnu njegu operiranog pacijenta.

Na početku predavanja je kratak osvrt o anatomiji i fiziologiji prostate (položaj, građa, funkcija) , zatim slijedi ukratko o :

 • oboljenjima prostate – hipertrofija i karcinom prostate (klinička slika, dijagnoza, liječenje, komplikacije bolesti)
 • transvezikalnoj prostatektomiji (operativni zahvat kojim operater transvezikalnim putem odstranjuje tkivo adenoma prostate tako da reznom ranom otvori mokraćni mjehur)
 • važnosti dobrog dreniranja mokraćnog mjehura postavljanjem trožilnog katetera – trajno ispiranje mokraćnog mjehura
 • preoperativna priprema pacijenta za zahvat – uloga medicinske sestre (opća priprema; važnost psihičke pripreme pacijenta)
 • fizička priprema na dan zahvata: jutarnja toaleta, brijanje op.polja, mjerenje vitalnih funkcija, kontrola GUK – a, bandaža donjih ekstremiteta, davanje premedikacije i antibiotske profilakse)
 • rana postoperativna njega – naštimavanje trajnog ispiranja, vadi se CKS, vodi se šok lista, uključuju se infizije elektrolita i daju se analgetici, po potrebi se uključuje kisik
 • važnost uočavanja ranih postoperativnih komplikacija – tresavica, bol, pojačano krvarenje, mučnina, povraćanje, žeđ, štucavica
 • tamponada mokraćnog mjehura – postoperativna komplikacija uzrokovana pojačanim krvarenjem i neadekvatnim ispiranjem mokraćnog mjehura; simptomi tamponade, postupak ispiranja mjehura špricom i sterilnom fiziološkom otopinom
 • postoperativna njega pacijenta, prvi postoperativni dan (prvo ustajanje, previjanje, skidanje bandaže, pacijent počinje uzimati tekućinu na usta, primjena trombolitičke i antibiotske terapije)
 • kasna postoperativna njega – skidanje drena, šavova, katetera
 • edukacija pacijenta sa trajnim urinarnim kateterom (daju se usmene i pismene upute za održavanje katetera)