Pracenje i lijecenje radioloski benignog tumora bubrega

Dominis

 

Bolesnica u dobi od 55 godina vise godina se prati u nekoliko uroloskih odjela I klinika  zbog MR-om verificiranog tumora lijevog bubrega. Unatrag dvije godine biljezi se porast tumora sa 4 na 6 cm te je indicirana operacija- laparoskopska ekscizija tumora. Ucini se navedeni zahvat koji prolazi bez komplikacija I bolesnica je 5. Postop. Dan otpustena kuci. Definitivni nalaz patohistologije ukazuje da se radi o papilarnom tipu karcinoma bubreznih stanica sa pozitivnim kir rubom na jednom mjestu.

S obzirom na navedeno ucini se radikalna nefrektomija  koja protice bez komplikacija, na nalazu PHD-a nema znakova tumora.

Bolesnica nakon 1 g pracenja nema znakova metastaza i/ili recidiva.

Rasprava: specificnost i senzitivnost radioloskih tehnika u detekciji AML bubrega