Poster prezentacija poštednog “organ-prezervirajućeg” liječenja neinvazivnog karcinoma glansa penisa.

Kirin I¹ Zadro Z², Rašić D¹ 
Klinička Bolnica Sveti Duh; Zavod za urologiju¹; Klinika za kirurgiju²

Cilj:
Prikaz mogućnosti poštednog liječenja „neinvazivnog“ planocelularnog karcinoma glansa penisa uz nadomještanje ekscidiranoga tkiva slobodnim kožnim „mesh“ presatkom kao alternativa mutilirajućem „radikalnijem“ zahvatu s lošim psihološkim efektom, uzimajući u obzir striktne indikacije kod pažljivo odabranog slučaja – operativna tehnika i rani rezultati uz 12 mjesečni „follow up“.

Materijali i metode:
Prikaz slučaja muškarca u dobi od 60 godina sa dugogodišnjom anamnezom kroničnog balanopostitisa s postupnom progresijom i dijagnostičkom biopsijom dokazanog dobro diferenciranog planocelularnog karcinoma penisa.

Rezultati: 
Tehnika široke ekscizije lezije glansa penisa uz potvrđene slobodne rubove „frozen section“ analizom materijala te nadomještanje defekta slobodnim kožnim „mesh“ presatkom, rani i kasni postoperativni rezultati i komplikacije – 12-mjesečni “follow up” bez naznaka povrata bolesti.

Zaključak: Poštedno, “organ prezervirajuće” kirurško liječenje površinskog karcinoma penisa pruža bolesnicima psihološki prihvatljivu i sigurnu alternativu mutilirajućim “radikalnijim” zahvatima uz uvjet pažljivog odabira pacijenta te redovito praćenje uz dobar funkcionalni učinak.