Pisani pristanak obaviještenog pacijenta – zaštita pacijenata

Matea Koščević, Ivanka Gelo, Kristina Lacković
Klinika za urologiju KBC Zagreb

 

Informirani pristanak je obrazac u kojem pacijent daje svoj pristanak ili odbija medicinski postupak s obzirom na informacije koje su mu pružene od strane liječnika. Temeljna svrha informiranog pristanka je osigurati zaštitu pacijentovih prava, potvrditi autentičnost pacijenta, te dobiti privolu za izvršenjem postupka.

Potpisivanje informiranog pristanka je proces koji omogućuje pacijentu slobodno odlučivanje s obzirom na informacije koje je dobio od zdravstvenih djelatnika, a koje su mu prezentirane na njemu razumljiv način. Informacije moraju uključivati znanja o bolesti, planiranom dijagnostičkom ili terapijskom postupku, rizicima postupka te druge moguće metode liječenja. Proces potpisivanja pisanog pristanka se najčešće izvodi kao dijalog između liječnika i pacijenta odnosno zakonskog skrbnika te istovremeno predstavlja oblik edukacije pacijenta.

Na Klinici za Urologiju KBC-a Zagreb svim pacijentima je omogućeno da sudjeluju i suodlučuju o svim postupcima vezanim za njihovo zdravlje te im je omogućeno da odaberu najbolju moguću odluku za svoje zdravlje. Informirani pristanak je obavezan prije svakog dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka. Obrazac informiranog pristanka je dokumentirani dokaz o dijalogu između liječnika i pacijenta te je nužan kao medicinsko-pravna zaštita.

Ključne riječi: Informirani pristanak, pacijent, zaštita, proces, pružanje informacija