Perkutana nefrolitotripsija kod bolesnika sa transplantiranim bubregom

Sanja Juretić, med. techn.; Jelena Lukić, bacc. med. techn.
Klinika za urologiju, KBC Rijeka

Perkutana nefrolitotripsija je minimalno – invazivna metoda koja se koristi u liječenju kamenaca bubrega i početnoga dijela uretera. S vremenom, a kako bi se smanjilo oštećenje bubrega, promjer nefroskopa je postajao sve manji. Kada je promjer omotača nefroskopa manji od 20 ch, govorimo o mini perkutanoj nefrolititripsiji ( mini PCNL ). Prikazati ćemo 30 – godišnjeg bolesnika s transplantiranim bubregom u kojega je po prvi puta u Republici Hrvatskoj, učinjena mini PCNL. U KBC Rijeka primljen je zbog povišene tjelesne temperature, smanjene produkcije mokraće uz razvoj akutnog bubrežnog zatajenja. Uzrok je bio kamenac u početnom dijelu uretera transplantiranog bubrega promjera 13 ×8 mm. Postavljena mu je perkutana nefrostomija i sprovedena antibiotska terapija na što je došlo do poboljšanja. Prije operacije, kamenac je migrirao u pijelon.

Nakon adekvatne pripreme učinjena mu je mini PCNL kamenaca u pijelonu. Korišten je nefroskop od 12 Ch uz omotač od 15/16 Ch te je upotrebljena laserska litotripsija ( Holmium YAG ). Litotripsija je bila uspješna, a svi fragmenti kamenaca dobiveni njegovim razbijanjem su uspješno odstranjeni. Kod operacije perkutane nefolitotripsije izrazito je bitan timski rad. Osim što medicinska sestra instrumentarka mora poznavati instrumentarij, također mora znati i ravnopravno sudjelovati u svim fazama operacije. Zadužena je za pripremu bolesnika, poznavanje i pripremu opreme i instrumentarija za zahvat, sudjelovanje u zahvatu, pranje i čišćenje opreme te pripremu instrumentarija za sterilizaciju.

Dvije godine po operaciji, bolesnik je bez urolitijaze uz normalnu funkciju presatka. Mini PCNL je sigurna i efikasna minimalno – invazivna metoda u liječenju bubrežnih kamenaca koja se može sigurno koristiti i u bolesnika sa transplantiranim bubregom. Najveća prednost ove metode je manje oštećenje bubrežnog tkiva u odnosu na standardni PCNL što je izuzetno značajno u bolesnika s transplantiranim bubregom.

Ključne riječi: prekutana nefrolitotripsija , kamenac, transplantirani bubreg, nefroskop