Odnos slobodnog i ukupnog prostatičnog antigena kao pretkazatelj zbroja bodova za karcinom prostate prema Gleasonu

M.Tipurić, D.Tomić, J.Baranik, D.Zalihić, M.Kordić, M.Ignatkov, V.Bekavac, K.Pavlović,

Klinika za urologiju, S.K.B.Mostar

SAŽETAK

Uvod: Vrijednost PSA je organ specifičan biomarker, a nespecifičan marker za bolest prostate. Provodi se niz istraživanja kako bi se povećala specifičnost PSA za CAP koja bi trebala ponuditi preciznije informacije o postojanju CAP i kliničkom tijeku bolesti, kao i usmjeriti kliničara u svome dijagnostičkom i terapijskom radu.

Cilj istraživanja: Dovesti u odnos vrijednosti PSA i f/t PSA sa stupnjem diferencijacije stanica karcinoma prostate koja se izražava Gleasonovim zbrojem, čime bi se utvrdio značaj odnosa slobodnog i ukupnog prostata specifičnog antigena kao prediktivnog čimbenika za maligniji oblik karcinoma prostate. Odrediti također postotak odnosa slobodnog i ukupnog PSA koji značajno povećava vjerojatnost postojanja karcinoma prostate za naše zemljopisno područje.

Metode: Analitička prospektivno-retrospektivna studija u koju je uključeno 60 bolesnika s dijagnosticiranim CAP koji su podijeljeni u skupine prema vrijednosti PSA i skupine prema stupnju diferencijacije CAP. Kontrolna skupina se sastojala od 30 bolesnika s dijagnosticiranom BPH. Podaci su prikupljeni kliničkim pregledom, upitnikom, laboratorijskim pretragama, transrektalnim ultrazvukom i biopsijom prostate.

Rezultati: Vrijednosti PSA i PSA free su se pokazali kao značajan prediktor CAP i kliničkog ponašanja bolesti. Visina PSA je povezana sa stupnjem diferencijacije CAP. Vrijednost f/t PSA nije statistički značajan prediktor diferencijacije CAP. Vrijednost PSA je test visoke osjetljivosti, a niske specifičnosti za karcinom prostate. Vrijednost f/t PSA je test visoke specifičnosti, a niske osjetljivosti. Za našu zemljopisnu regiju optimalna vrijednost f/t PSA je 18,69 %, ispod koje se značajno povećava vjerojatnost postojanja karcinoma prostate. Veličina prostate i IPSS zbroj imaju statistički značajno veće vrijednosti u skupini s BPH.

Zaključak: Vrijednosti PSA i f/t PSA su prediktori postojanja karcinoma prostate, a sam PSA je i prediktor stupnja diferencijacije CAP. Time su ova dva testa značajna smjernica urologu u praktičnom radu pri usmjeravanju dijagnostičkih pretraga kod bolesnika s CAP. Optimalna vrijednost f/t PSA kada urolog ne bi smio odgađati biopsiju prostate je <18,69%.